Labská stezka propaguje
Podpořili nás
Hledáme spolupracovníky

LABSKÁ STEZKA o.s. HLEDÁ

regionální externí zástupce pro obchodní činnost v koridoru řeky Labe a Mrliny.

INFORMACE NA
TEL: 325 533 803, 777 55 66 90
nebo email: info@labskastezka.cz

Naše fotky na RajčetiKalendář akcí
Pro partnery: přidat akci

Uzavření cyklotrasy v Čelákovicích pod železničním mostem

Konec objížďky 1.4.2022

V souvislosti s realizací stavby nového železničního mostu přes Labe, která je součástí stavebních akcí společnosti SŽDC s názvem „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem – Čelákovice“ dojde k úplné uzavírce části cyklostezky vedoucí podél Labe, a to v úseku od lávky cyklostezky přes Labe směrem k železničnímu mostu po ulici Přístavní. Z důvodu zásobování uvedené stavby bude úsek cyklostezky uzavřen v termínu od 4. března 2020 do 1. dubna 2022.

Objízdnou cyklotrasu vyznačí stavbaři dočasnými značkami tak, že povede od Byšiček ke kapli Svatého Václava a dále po cyklotrase č. 0041 zpět do Čelákovic. Vyznačena takto bude v obou směrech. Vyznačena bude po levé straně Labe i drobná objížďka cyklotrasy č. 0019 přímo v Čelákovicích kolem průmyslového areálu.

odkaz na mapy.cz
https://mapy.cz/turisticka?x=14.7800338&y=50.1728096&z=16&source=di&id=705052

Dole je projekt „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem – Čelákovice“

Přestavba trati mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi

Labe překlene nový most

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) pokračuje v modernizaci trati 231. Poté, co nedávno dokončila rekonstrukci stanice Čelákovice, dnes slavnostně zahájila optimalizaci navazujícího úseku do Lysé nad Labem. Její nejvýznamnější částí bude výstavba nového železničního mostu přes Labe nedaleko zastávky Čelákovice-Jiřina. Předpokládané celkové investiční náklady stavby přesahují 1,8 miliardy korun, hotovo má být v první polovině roku 2022.
image

Náplní stavby je rekonstrukce dvoukolejného mezistaničního úseku Lysá nad Labem – Čelákovice. Úpravami projde nejen železniční svršek a spodek, ale také přejezdy, mosty, trakční vedení či sdělovací a zabezpečovací zařízení. Celková přestavba pak čeká zastávku Čelákovice-Jiřina, kde se zrekonstruují nástupiště s délkou 220 m a nástupní hranou v normové výšce 550 mm nad temenem kolejnice. Zbudují se nové přístřešky, které budou rozšířeny na výhledový počet cestujících. Těm budou sloužit i nové informační tabule.

Hlavním cílem projektu je zvýšit kapacitu trati, která plní významnou roli v pražské příměstské dopravě. Současně dojde ke zvýšení traťové rychlosti až na 140 km/h. „Klíčovou součástí stavby bude výměna mostu přes Labe, který nevyhovuje současným potřebám železniční dopravy zejména kvůli svému šířkovému uspořádání,“ říká generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. Most bude nahrazen novou nosnou konstrukcí včetně úpravy spodní stavby. Ta umožní v budoucnu napojení samostatné konstrukce lávky pro pěší a cyklisty. Po přestavbě bude most splňovat podjezdnou výšku minimálně 5,25 metru (dosud to bylo 4,7 metru), stavebně bude připraven na podjezdnou výšku sedm metrů.

S ohledem na vysoký rozsah osobní dopravy ve špičce a zavedení jednokolejného provozu během výluk dojde ke zřízení odbočky Káraný, která rozdělí úsek mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi na dva. Již zahájené první práce zahrnují právě výstavbu technologické budovy odbočky Káraný společně s potřebným zabezpečovacím zařízením. Tato odbočka zůstane zachována i po dokončení stavby pro zmírnění vlivu výluk při navazujících investičních výstavbách.

Příští rok v březnu začne rekonstrukce obou traťových kolejí a s ní spojené nepřetržité výluky v úseku Lysá nad Labem – Káraný a spodní stavba definitivního mostu přes Labe i provizorní mostní konstrukce. V roce 2021 se pak bude pokračovat v úseku Káraný – Čelákovice. Konec hlavních stavebních prací se plánuje v lednu 2022, do konce července budou probíhat dokončovací úpravy.

Zhotovitelem investiční akce s názvem Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo) je společnost Lysá, kterou tvoří EUROVIA CS, GJW Praha a Elektrizace železnic Praha.

Celkové investiční náklady akce činí 1 820 788 824 Kč bez DPH. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Maximální výše podpory EU tvoří 83,07 % z celkových způsobilých nákladů. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

odkaz na SŽDC „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem – Čelákovice“

https://www.spravazeleznic.cz/-/zacina-prestavba-trati-mezi-lysou-nad-labem-a-celakovicemi-labe-preklene-novy-most?redirect=https%3A%2F%2Fwww.spravazeleznic.cz%2Fvyhledavani%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_3_keywords%3D%25C4%258Cel%25C3%25A1kovice%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch&inheritRedirect=true

Kontakty
LABSKÁ STEZKA, z.s.

objekt PIN
Za Žoskou 2506, 288 02 Nymburk
tel: +420 325 533 803
e-mail: info@labskastezka.cz
GPS: 50° 12' 1,4'' N, 15° 2' 31,5'' E
Naši partneři

Další naše
partnery naleznete
v sekci Partneři