Labská stezka propaguje
Podpořili nás
Hledáme spolupracovníky

LABSKÁ STEZKA o.s. HLEDÁ

regionální externí zástupce pro obchodní činnost v koridoru řeky Labe a Mrliny.

INFORMACE NA
TEL: 325 533 803, 777 55 66 90
nebo email: info@labskastezka.cz

Naše fotky na RajčetiKalendář akcí
Pro partnery: přidat akci

TZ Poděbrady UMM 4.2.2016

přidáno dne: 20. 2. 2016

Tisková zpráva Poděbrady Udržitelná městská mobilita, nová legislativa a evropské trendy 4. února 2016

V Poděbradech se 4.2.201 konal první ze série seminářů v městech na Labi „Udržitelná městská mobilita, nová legislativa a evropské trendy“, který zorganizoval Ing. arch. Jan Ritter za Labskou stezku Nymburk ve spolupráci s Ing. Jaroslavem Martinkem za Asociaci měst pro cyklisty, Městem Poděbrady, spolkem Angrešt a partnery.
Záštitu na akci převzal hejtman Středočeského kraje ing. Miloš Petera
a starosta města Poděbrad dr. Ladislav Langr.
Program semináře.
Fotogalerie z akce
Za Město Poděbrady přivítal účastníky místostarosta Mgr. Ivan Uhlíř a k tématu generelu dopravy promluvil Ing. Zybněk Lukavec, přeseda komise pro regionální rozvoj. Poté proběhl oficiální podpis "Memoranada podpory výstavby cyklostezky podle Labe: Čelákovice - Lysá nad Labem - Nymburk." Svůj podpis za Klub českých turistů připojil předseda KČT Vratislav Chvátal.

Seminář byl určen především pro starosty, zastupitele, úředníky, projektové manažery, vedoucí odboru dopravy, správy majetku, investic, pracovníky v sociální sféře, projektanty, infocentra, podnikatele v cestovním ruchu.

Akce byla současně i ukončením výstavy „Města s dobrou adresou“, která se následně stěhovala do Plzně. Jde o soubor dvou dánských výstav „Copenhagen Solutions“ a „The Good City“. Výstavy zapůjčilo České republice dánské velvyslanectví a putují po městech, která mají zájem řešit lepší využití veřejného prostoru ulic s podporou aktivní a bezpečné mobility cyklistů a pěších. Záměrem je vytvořit vhodná místa pro parkování automobilů, a uvolnit plochy ulic pro všechny, aby se nám ve městech lépe žilo.
Výstavy by měly nastartovat veřejnou diskusi o kvalitě života v našich městech v souvislosti s mobilitou.
Nabízí šanci podívat se na náš život z jiného úhlu pohledu a ptát se sám sebe – kde bych chtěl žít a kde budou žít další generace ?
Správnou odpověď nám neposkytně pouze technicistní přístup, normy a vyhlášky. Správná cesta je výsledkem naší volby a společenské debaty. Českou republiku čeká veřejná diskuse, která pro mnohé nebude jednoduchá.

Musíme si odpovědět na otázky: Jaká je cena veřejného prostoru ? Co jsme ochotni udělat pro čistý vzduch? Jakou hodnotu pro nás má zdravé a bezpečné prostředí pro nás a naše děti?

Právě k tomu byl určen seminář v Poděbradech i jako příprava na zadání generelu dopravy a cyklodopravy ve městě. Semináře se zúčastnilo okolo 50 zájemců o tématiku a konferenční sál Klubu důchodců byl zaplněn do posledního místa. Byli pozváni zástupci Poděbrad adostavili se v hojném počtu zástupci úřadů měst a obcí z celé republiky, např. z Děčína, Velkého Oseka, Břeclavi, Napajedel, Otrokovic, Domažlic, Skuhrova nad Bělou a Veselí nad Lužnicí, zástupce SŽDC a další.

Program semináře najdete zde

Jedna část semináře byla věnována tématu o možnostech čerpání dotací na odstranění bariér ve veřejně přístupných budovách a městských komunikacích, které každoročně bývají nevyužity. S příspěvky o aktuálních informacích zde vystoupili zástupci vládního výbroru pro zdravotně postižené JUDr. Pavel Ptáčník, Mgr. Barbora Mičicová, a za NRZP Ing. Dagmar Lanzová. Proběhly informace o příkladech dobré praxe a inforace o nové mobilní aplikace MAP4TRIP, která bude sloužit i k získávání informací pro osoby se sníženou možností pohybu nebo

Ing. Jaroslav Martinek z CDV a jednatel Asociace měst pro cyklisty ve svém příspěvku„ Města s dobrou adresou a doprava v klidu, nová legislativa“ doslova vyzval účastníky:“Pojďme se na svá města dívat z jiného úhlu, abychom zjistili, co je opravdu pro nás výhodné. Zda jsou to právě auta v ulicích nebo je ekonomičtější a zdravější pro nás občas to auto nechat doma a překonat vzdálenosti do 500 m pěšky a do 3 km na kole?

Záměrem Labské stezky je těmito semináři nabídnout vizi Města s dobrou adresou všem, kdo zde žijeme a bydlíme i těm, co musí rozhodovat o možných změnách ve společně sdíleném veřejném prostoru. Prostě nabídnout cestu ke spolupráci při prosazení záměru vytvořit klidné zóny v centru města a vyřešit parkování aut. Bude třeba přesvědčit i podnikatele, obchodníky a občany, že ne vždy a všude je nezbytné jezdit autem. Naopak, pokud jdu pěšky, mohu město lépe vnímat, lépe a příjemněji využívat společný veřejný prostor.

Pokud nebudeme vzájemně o těchto změnách diskutovat - o smysluplnosti vize: MĚSTO S DOBROU ADRESOU - MĚSTO PRO VŠECHNY, mohou převládat názory a nespokojenosti například podnikatelů, jako se s nimi setkali v Třeboni, kdy se podnikatelé bouří proti zklidnění dopravy v centru města s omezením vjezdu aut. Podobné reakce byly po začátku i v Dánsku ale trvaly jen do doby kdy všichni poznali, jak fungují ulice pro lidi. To jsou tedy eropské trendy a nová legislativa ČR vytváří lepší předpoklady pro Města s dobrou adresou. Vše je hlavně na oosobstech, dobrých vizích a osvícených politicích.

Závěrečná volná diskuse u kulatého stolu potvrdila, že seminář splnil svůj účel a bylo o čem hovořit.
Moderátorem a hlavním organizátorem akce byl Ing. arch. Jan Ritter, ředitel Labská stezka o.p.s.

zapsala
Dana Hančová
Labská stezka o.s.

odkaz
zde

Kontakty
LABSKÁ STEZKA, z.s.

objekt PIN
Za Žoskou 2506, 288 02 Nymburk
tel: +420 325 533 803
e-mail: info@labskastezka.cz
GPS: 50° 12' 1,4'' N, 15° 2' 31,5'' E
Naši partneři

Další naše
partnery naleznete
v sekci Partneři