Labská stezka propaguje
Podpořili nás
Hledáme spolupracovníky

LABSKÁ STEZKA o.s. HLEDÁ

regionální externí zástupce pro obchodní činnost v koridoru řeky Labe a Mrliny.

INFORMACE NA
TEL: 325 533 803, 777 55 66 90
nebo email: info@labskastezka.cz

Naše fotky na RajčetiKalendář akcí
Pro partnery: přidat akci

Kilometry Labské stezky přibývají

přidáno dne: 22. 7. 2020

Kolín, Kutnou Horu, Poděbrady, Nymburk nebo Mělník. Tato města spojuje snaha o vytvoření souvislé cyklostezky podél Labe.
Některé její části už fungují, jiné se budují, a na některých se už zase pro změnu musí hledat řešení konfliktů mezi pěšími, bruslaři a cyklisty. A jak na tom jsou jednotlivé úseky?

Úsek Týnec nad Labem – Veletov – Konárovice – Tři Dvory

V listopadu podepsali starostky a starostové společné memorandum o vybudování cyklostezky. Cyklopěší stezka bude především sloužit k bezpečnému bezmotorovému propojení všech zmíněných obcí a naváže na stávající cyklostezku v úseku Kolín - Tři Dvory.

Úsek Kolín – K. Hora – odbočka EV4

V létě byla nově označena mezinárodní cyklotrasa EV4 po trase č. 0106 přes Nebovidy. V roce 2019 budou prověřeny možnosti zvýšení bezpečnosti cyklistů na této trase.

Úsek Kolín – Veltruby – Velký Osek – Libice nad Cidlinou – Poděbrady

V současné době se staví v Kolíně automatická úschovna kol BIKE TOWER. Město usiluje o bezpečný průjezd cyklistů centrem. Jedním z bezpečnostních prvků je například tzv. Emergency sloupek, který umožní okamžitě přivolat pomoc. V Poděbradech již od léta mají automatickou úschovnu kol. Také na tomto úseku byly přeznačeny ukazatele mezinárodní trasy EV4 a 2 Labské .

Úsek Kolín – N. Ves – Pňov-Předhradí – Oseček – Poděbrady levobřežní trasa

Díky snaze obcí byly částečně zpevněny stávající polní cesty, zároveň se obce shodly na návrhu trasy. Očekáváme, že počátkem nového roku dojde k zadání veřejné zakázky na zpracování projektu značení pro pokračování trasy č. 0019.

Úsek Poděbrady – Nymburk

Tento úsek cyklostezky je znám vysokou zátěží cyklistů, in-line bruslařů, koloběžkařů, ale i pěších. Zejména v letních měsících dochází k četným konfliktům jednotlivých skupin mezi sebou. Středočeský kraj se proto rozhodl provoz monitorovat a na své náklady umístil v tomto úseku automatický sčítač cyklistů a chodců.

Díky financování opravy povrchu cyklostezky z rozpočtu města Nymburk byl v úseku Sánská strouha –Nymburk Veslák položen nový asfalt. Během opravy byla sjednocena šířka cyklostezky na 2,5 metrů. I tady byla trasa přeznačena.

Úsek Nymburk – Kostomlátky n. L. – Kostomlaty n.L. – Ostrá – Lysá nad Labem – Káraný – napojení na Čelákovice.

V letoším roce od května probíhá zpracování Studie proveditelnosti firmou TransConsult. Úkolem této studie je prověření možnosti optimálního vedení trasy s vyznačením všech navržených variant. Studie prověří i možnost vedení trasy levobřežní variantou po trase č. 0019. Situace je komplikována sousedstvím s NATURA 2000 a odporem chatařů a rybářů. I zde byla přeznačena trasa EV4 a 2 Labské. V Lysé nad Labem byla koncem roku 2017 spuštěna první automatická úschovna kol v Polabí. V současné době vedení města uvažuje o výstavbě druhé. Úschovna se těší velikému zájmu cyklistů, od ledna 2018 do konce listopadu ji využilo přes 17 tisíc cyklistů. Pro držitele ČD In-karty je navíc prvních 24 hod úschovy zdarma.

Úsek Čelákovice – Lázně Toušeň

Zde je nutné vyzdvihnout práci vedení města Čelákovice, které prosadilo na rok 2019 úpravu železničního mostu pro chodce a cyklisty. Díky němu se zprovozní třetí možnost překonání Labe. Město rovněž zahájilo výstavbu automatické úschovny v prostoru železniční stanice Čelákovice. Stavba bude financována z prostředků SŽDC. Městys Lázně Toušeň dokončil generální opravu cyklostezky v celém úseku. Oprava zahrnuje i připojení cyklostezky od Káraného. Městys Lázně Toušeň je významnou křižovatkou dálkových cyklotras Greenway Jizera a Labská stezka a prochází tudy mezinárodní cyklotrasa EV4. Rovněž jde o připojení trasy od / do Prahy. Aby byl stav monitorován, bylo rozhodnuto o výstavbě automatické sčítače na EV4 před připojením na trasu 2 Labská.

Úsek Lázně Toušeň – Brandýs nad Labem – Kostelec nad Labem

V Brandýse nad Labem jsou automaticky sčítáni uživatelé cyklostezky. V obou směrech projelo od 9. dubna 2018 k dnešnímu dni téměř 150 tisíc uživatelů, z toho 88,5 tisíce cyklistů. Významným partnerem v daném úseku je MAS - Střední Polabí, z.s., které rozděluje peníze z IROP. V letošní výzvě zaměřené na Bezpečnost cyklodopravy se bohužel žádný uchazeč nepřihlásil, a to i přes alokaci ve výši 6,3 mil korun.

Úsek Kostelec nad Labem – Mlékojedy – Neratovice - Tuhaň – Větrušice – Kly

Středočeští radní schválili projektový záměr na vybudování nového úseku Labské cyklostezky - spojení Neratovic s obcemi Tišice a Tuhaň. Projektový záměr by měl být hrazen s pomocí evropských prostředků, a proto bude předložen do výzvy č. 20 Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti zaměřené na budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu s vazbou na 50. výzvu IROP.

Úsek Kly – Mělník - Vliněves – D. Beřkovice – H. Počáply

V letošním roce byl předán do provozu nový úsek cyklostezky Kly – Hadík. Na cyklostezce je instalováno nové odpočívadlo. I v nepříznivých klimatických podmínkách je tento úsek využíván z hlediska cyklodopravy. V úseku Hadík – Mělník došlo k úpravě projektu. Obě akce financuje Středočeský kraj V roce 2019 bude zahájena dostavba této části cyklostezky. Středočeští radní schválili projektové záměry na vybudování nového úseků Labské cyklostezky. Úsek by měl zajistit spojení obce Kly s Mělníkem Projektový záměr by měl být hrazen s pomocí evropských prostředků, a proto bude předložen do výzvy č. 20 Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti zaměřené na budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu s vazbou na 50. výzvu IROP. Město Mělník připravuje projekt na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury. Cílem je zvýšit bezpečnost a komfort cyklistů při jejich pohybu po městě, při cestě do zaměstnání, za službami a vzděláním, a podpořit tak rozvoj udržitelné formy nemotorové dopravy.který navazuje na dokončení cyklostezky v úseku Hadík. Vedení radnice a MěÚ Mělník patří poděkování za vzornou spolupráci se Středočeským krajem během provádění generální opravy mostu Josefa Straky a tedy připojení mezinárodní trasy EV7 Vltavská k naší 2 Labská. Generální rekonstrukce, která trvala rok, byla dokončena k 80. výročí této technické památky. Bohužel se vzhledem k šířkovým poměrům na mostě nezdařilo provést bezpečnou integraci cyklistů a automobilů. Pro zvýšení bezpečnosti cyklistů dojde v r. 2019 při optimálních klimatických podmínkách k nástřiku Piktogramového koridoru pro cyklisty a osazení zvýrazněného svislého dopravního značení.

Vytvořeno 4.1.2019
Zdroj: https://www.stredozeme.cz/cs/kilometry-labske-stezky-pribyvaji.htmlKontakty
LABSKÁ STEZKA, z.s.

objekt PIN
Za Žoskou 2506, 288 02 Nymburk
tel: +420 325 533 803
e-mail: info@labskastezka.cz
GPS: 50° 12' 1,4'' N, 15° 2' 31,5'' E
Naši partneři

Další naše
partnery naleznete
v sekci Partneři