Labská stezka propaguje
Podpořili nás
Hledáme spolupracovníky

LABSKÁ STEZKA o.s. HLEDÁ

regionální externí zástupce pro obchodní činnost v koridoru řeky Labe a Mrliny.

INFORMACE NA
TEL: 325 533 803, 777 55 66 90
nebo email: info@labskastezka.cz

Naše fotky na RajčetiKalendář akcí
Pro partnery: přidat akci

Jednání o cyklotrasách KČT č. 2 č. 22 a cyklodopravě ve Vrchlabí

přidáno dne: 8. 11. 2013

Ve slavnostním sále Zámku Vrchlabí proběhlo jednání o řešení křižovatek a průtahů cyklotras č. 2 Labské a č. 22 - tzv. Jizerské.
Jednání svolal starosta města Ing. Jan Sobotka a týkalo se řešení křižovatek a místní cyklodopravy v ulici Lánovská-Tyršova a křížení s ulicemi Dělnická-Nádražní. V lokalitě je třeba řešit také pokračování cyklotrasy č. 2 (Labské) a průtah cyklotrasy č.22 (Příhraniční, nebo Jizerská). Kromě zástupců vedení města byli pozvání také Luboš Tuzar za Královéhradeckou labskou o.p.s. a Ing. arch. Jan Ritter za Labskou stezku o.s., kteří aktuálně pracují na Nadregionální strategii cyklotras, bike a inline produktů Královéhradeckého kraje.

Byly projednány varianty řešení cyklodopravy a předložena aktuální urbanistická Studie areálu Vejsplachy (odkaz níže), se kterou bude třeba v Nadregionální strategii počítat.
Účastníci se shodli na názoru, že pokračování cyklotrasy č. 2 (Labské) by mělo vést přes náměstí T. G. Masaryka. Dále k prameni Labe existuje asi 5 variant (s použitím lanovek nebo bez nich), které jsou v jednání.

zprávu zapsal: Ing. arch. Jan Ritter

Studii Sportovně rekreačního areálu Vrchlabí Vejsplachy najdete na:
http://www.muvrchlabi.cz/cz/mestsky-urad/rozvoj-mesta/

Kontakty
LABSKÁ STEZKA, z.s.

objekt PIN
Za Žoskou 2506, 288 02 Nymburk
tel: +420 325 533 803
e-mail: info@labskastezka.cz
GPS: 50° 12' 1,4'' N, 15° 2' 31,5'' E
Naši partneři

Další naše
partnery naleznete
v sekci Partneři