Labská stezka propaguje
Podpořili nás
Hledáme spolupracovníky

LABSKÁ STEZKA o.s. HLEDÁ

regionální externí zástupce pro obchodní činnost v koridoru řeky Labe a Mrliny.

INFORMACE NA
TEL: 325 533 803, 777 55 66 90
nebo email: info@labskastezka.cz

Naše fotky na RajčetiKalendář akcí
Pro partnery: přidat akci

Pouze 131 km cyklotrasy č. 2 z 349 km jsou cyklostezky

přidáno dne: 21. 10. 2013

Zahraniční cykloturisté, přilákáni reklamou, by mohli být zklamáni.

Stav Labské cyklotrasy v říjnu 2013

Občanské sdružení Labská stezka provedlo v měsících září a říjnu pro svoje potřeby průzkum Labské cyklotrasy po celé její délce. Celková délka značené cyklotrasy č. 2 od nádraží ČD ve Vrchlabí na hranici se SRN, kde začíná Elberadweg, je 349 km.

K 22. říjnu 2013 má pouze 131 km cyklotrasy č. 2 podobu bezpečné a zpevněné cyklostezky oddělené od motorové dopravy, s povrchem bud´ asfaltovým nebo ze zámkové dlažby.

Zbývajících 218 km jsou silnice nebo přírodní nezpevněné povrchy často nerovné a kamenité nebo za vlhka blátivé.

Nejvíce cyklostezek je v Ústeckém kraji. Nejméně v kraji Pardubickém, který má na svém i nejkratší úsek ze všech krajů.

V Královéhradeckém kraji je vedle 30 km cyklostezek stále ještě 52 km cyklotrasy vedeno po silnicích a 1 km vede po přírodní nezpevněné cestě.

Pokud jde o kraj Středočeský a historii, tak poslední podrobný pasport provedený Ing. arch. Janem Ritterem v roce 2006 - najdete v sekci Historie 2006 .

Aktuální stav Labské cyklotrasy ve Středočeském kraji roce 2013 uvádí v prezentaci Pavel Klimeše na naší konferenci 17. - 18. 9. 2013 pořádané v Hradci Králové: prezentace č. 8, středa 18. 9. 2013: "Stav Labské cyklotrasy - Středočeský kraj"

link:

http://www.labskastezka.cz/cz/konference-17.-18.9.2013/archiv-prezentaci/

Analytická část cyklogenerelu 2012 Sředočeského kraje je na:

http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/regionalni-rozvoj/cyklogenerel/generel-cyklistickych-tras-a-cyklostezek-na-uzemi-stredoceskeho-kraje-aktualizace-2012.htm?pg=1


Kontakty
LABSKÁ STEZKA, z.s.

objekt PIN
Za Žoskou 2506, 288 02 Nymburk
tel: +420 325 533 803
e-mail: info@labskastezka.cz
GPS: 50° 12' 1,4'' N, 15° 2' 31,5'' E
Naši partneři

Další naše
partnery naleznete
v sekci Partneři