Labská stezka propaguje
Podpořili nás
Hledáme spolupracovníky

LABSKÁ STEZKA o.s. HLEDÁ

regionální externí zástupce pro obchodní činnost v koridoru řeky Labe a Mrliny.

INFORMACE NA
TEL: 325 533 803, 777 55 66 90
nebo email: info@labskastezka.cz

Naše fotky na RajčetiKalendář akcí
Pro partnery: přidat akci

Mezinárodní den osob se zdravotním postižením

přidáno dne: 3. 12. 2014

Třetí prosinec je "Dnem osob se zdravotním postižením". Náš dárek je projekt "Labská cyklotrasa od pramene k moři napříč Evropou bez bariér", který je jako první v sekci "Filmy"
Jsme členy NRZP - níže dopis Václava Krásy.
Vážení přátelé,
od roku 1981 je 3. prosinec uznáván jako mezinárodní den osob se zdravotním postižením. Tento den by měl přispět k plnění závazku mezinárodního společenství k zvyšování míry integrace zdravotně postižených osob do společnosti. Tento den poskytuje zúčastněných stranám – vládám, občanské společnosti a organizacím sdružujícím osoby se zdravotním postižením – příležitost zaměřit se na problematiku zdravotního postižení, na možnost plnohodnotného začlenění osob se zdravotním postižením do společnosti a zdůraznění přínosu, který osoby se zdravotním postižením představují pro společnost.

U příležitosti oslavy tohoto významného dne se po celém světě koná řada konferencí, odborných diskusí a informačních kampaní zaměřených na práva osob se zdravotním postižením a jejich postavení ve společnosti. Mezinárodní den osob se zdravotním postižením by každoročně měl sloužit též k osvětě a zvyšování povědomí společnosti o problematice zdravotního postižení, k připomenutí překážek a omezení, kterým lidé se zdravotním postižením při uplatňování svých práv i přes přijetí řady mezinárodních dokumentů stále musí čelit a v neposlední řadě by měl každoročně představovat jakýsi impulz ke změně a zlepšení práv osob se zdravotním postižením a jejich možnosti plnohodnotně se zapojit do všech oblastí života společnosti.

Každý rok má Mezinárodní den osob se zdravotním postižením konkrétní téma, které určuje oblast, na niž má být zaměřena hlavní pozornost v příštím období. Letošní téma vychází z dokumentu schváleného Organizací spojených národů „Rozvojové cíle tisíciletí“. Rozvojové cíle tisíciletí nemohou být v žádném případě dosaženy bez zahrnutí osob se zdravotním postižením, tyto osoby, jejich potřeby a zájmy nejsou v kontrolních mechanismech rozvojových cílů náležitě zastoupeny.

Ačkoliv byla mezinárodním společenstvím v minulosti přijata celá řada závazků souvisejících s právy osob se zdravotním postižením a jejich zahrnutí do všech aspektů rozvoje společnosti, rozdíl mezi zamýšlenými záměry a skutečnou praxí přetrvává. S ohledem na tuto skutečnost bylo zvoleno i téma letošního Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením, které zní: „Dostát slibu: zahrnout otázku zdravotního postižení do Rozvojových cílů tisíciletí v nadcházejících letech". Zvolené téma má podpořit proces plného zapojení osob se zdravotním postižením do všech oblastí života společnosti a zajistit důsledné a efektivní naplnění Rozvojových cílů tisíciletí.

NRZP ČR si je vědoma svojí úlohy v hnutí osob se zdravotním postižením v České republice. V současné době vnímáme řadu neřešených úkolů, které zhoršují postavení osob se zdravotním postižením v ČR. Z toho důvodu 15. Republikové shromáždění přijalo Prohlášení, které upozorňuje na problémy komunity lidí se zdravotním postižením v ČR. O těchto tématech nyní jednáme na všech možných úrovních.

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Kontakty
LABSKÁ STEZKA, z.s.

objekt PIN
Za Žoskou 2506, 288 02 Nymburk
tel: +420 325 533 803
e-mail: info@labskastezka.cz
GPS: 50° 12' 1,4'' N, 15° 2' 31,5'' E
Naši partneři

Další naše
partnery naleznete
v sekci Partneři