Labská stezka propaguje
Podpořili nás
Hledáme spolupracovníky

LABSKÁ STEZKA o.s. HLEDÁ

regionální externí zástupce pro obchodní činnost v koridoru řeky Labe a Mrliny.

INFORMACE NA
TEL: 325 533 803, 777 55 66 90
nebo email: info@labskastezka.cz

Naše fotky na RajčetiKalendář akcí
Pro partnery: přidat akci

Tisková zpráva

Tisková zpráva z konference 17. a 18. září 2013

„Labská cyklotrasa od pramene k moři napříč Evropou bez bariér“,

konané v sídle Královéhradeckého krajského úřadu, která navázala na

V. ročník Konference na podporu regionálního cestovního ruchu Královéhradeckého kraje .

Ve dnech 17. a 18. září proběhla v sále zastupitelstva Královéhradeckého krajského úřadu konference „Labská cyklotrasa od pramene k moři napříč Evropou bez bariér“, která průběžně zhodnotila stav stejnojmenného projektu. Akce se konala pod záštitou primátora města Hradce Králové, hejtmanů krajů Královéhradeckého, Pardubického a Středočeského a vicehejtmanky Ústeckého kraje. Byli na ni pozváni také starostové a zástupci všech měst a obcí na Labi, zástupci infocenter, ubytovacích a stravovacích zařízení a partneři sdružení.

Nositelem stejnojmenného projektu a hlavním pořadatelem konference bylo občanské sdružení Labská stezka o. s. Dokonalé zázemí a perfektní spolupráci při přípravě a organizaci vícedenní akce poskytl Královéhradecký kraj, jako partner sdružení a projektu.

Den první. Občanské sdružení Retour zahájilo pátým ročníkem Konference na podporu regionálního cestovního ruchu Královéhradeckého kraje s tématem Dostupnost turistických cílů Královéhradeckého kraje pro handicapované, seniory a rodiny s malými dětmi. Program uvedl zástupce Ministerstva pro místní rozvoj Ing. Rostislav Hošek informacemi o Cestování bez bariér a výsledcích prestižní soutěže EDEN. Účastníci se dozvěděli více o projektu „Krkonoše bez bariér“ nebo jaké jsou možnosti úprav pro zpřístupnění památek v Královéhradeckém kraji.

Společným mottem prezentací prvního dne bylo heslo "Cestování pro všechny". Účastníci se seznámili s informacemi o zlepšování přístupnosti objektů pro hůře pohyblivé a s možností podpory vzniku bezbariérových tras a úprav objektů.

Úterní odpoledne a celý středeční program sestavil a uváděl předseda občanského sdružení Labská stezka Ing. arch. Jan Ritter. Královéhradecký primátor MUDr. Zdeněk Fink zacílil kritiku do vlastních řad, pokud jde o bariéry ve městě a dlouhodobý stav cyklotrasy č. 2 ve směru Hradec Králové – Pardubice. Po něm PaedDr. Marek Šimůnek z hradeckého magistrátu přednesl informace o probíhajícím projektu „Hradec Králové bez bariér“. Metodiku kategorizace turistických tras přednesl generální sekretář Klubu českých turistů Ing. Mojmír Nováček. Velký zájem vzbudily informace Ing. arch. Jana Tomandla z Pražské organizace vozíčkářů o metodice hodnocení přístupnosti objektů. Poslední blok byl věnován porovnání bezbariérových map všech statutárních měst (Ing. Jiří Veselý za město Zlín). Byly předvedeny bezbariérové mapy z pohledu jejich spolutvůrců: Ing. Slabochová jako zadavatel mapy pro město Litoměřice (tisk Žaket). Obsáhlou brožuru bezbariérových tras s použitím videozáznamů pro město Ústí nad Labem zpracovala firma Melies a její vznik s použitím videozáznamů předvedl Ing. Borový. Ing. arch. Jan Ritter k tomu sděluje: „Snažili jsme se z celé republiky vybrat takové příklady bezbariérových map, které budou pro města na Labské cyklotrase vodítkem a inspirací. Záměrem této poslední konference byla výměna zkušeností s cílem sjednocení grafiky map a metodik tvorby bezbariérových map v partnerských městech na Labi“.

Den druhý. Středeční program byl již plně zaměřen na hodnocení současného stavu celé Labské cyklotrasy na území ČR. Úvodní slovo patřilo Ing. Karlu Havlíčkovi, který za SFDI informoval o možnostech financování Labské cyklotrasy v následujícím období.

Následovala prezentace Ing. Jaroslava Martinka o cyklostrategii a Labské cyklotrase jako dopravní tepně. Účastníci se dále seznámili v samostatných blocích se stavem Labské cyklotrasy v krajích Hradeckém, Pardubickém a Středočeském. Zástupci tří krajů a vybraných měst sdělili své aktivity a plány do budoucna. Zkušenosti z výstavby úseku Hradec Králové – Kuks a z prvních měsíců provozu nové cyklostezky sdělil předseda správní rady o.p.s. Královéhradecká labská Luboš Tuzar. O možnostech pokračování cyklostezky dále na sever, Hostinné a Vrchlabí promluvil místostarosta Dvora Králové n. L. Jan Bém, starosta Hostinného Bc. Karel Klíma a zástupce Vrchlabí Radek Vich. Stav přípravy cyklostezky z Hradce Králové do Pardubic popsal ředitel DSO Hradubická labská Ing. Jiří Horák.

Do diskuze se zapojila již během dopoledne za Povodí Labe Ing. Růžena Divecká, která měla odpoledne zajímavou prezentaci o cyklostezkách podél Labe z pohledu správce vodního toku.

Mezi praktické patřily prezentace „Jak předejít prorůstání kořenů do asfaltu“ Ing. arch. Karoliny Koupalové z odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic. Ing. arch. Jan Ritter informoval o možnostech zvýšení bezpečnosti na cyklostezkách, oddělení dopravy pěší a cyklistické a o záměrech optimalizace vedení značené Labské cyklotrasy. Posledním bodem bylo představení nového vydání atlasu Labská cyklotrasa v ČR.

Při závěrečné tiskové konferenci byly novinářům sděleny informace o celkovém stavu Labské cyklotrasy č. 2 a záměrech napojení Labské cyklotrasy a cyklotras KČT 22 a 14 na páteřní cyklotrasy v Polsku.

Královéhradecký kraj, Královéhradecká labská o. p. s. a občanské sdružení Labská stezka pracují na „Nadregionální strategii Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů“. Souběžně s tiskovou konferencí proběhla pracovní schůzka projektu „Česko jede“.

Hlavní prezentace z úterý odpoledne a středy jsou k dispozici na www.labskastezka.cz, nachází se v sekci „Konference 17. - 18. 9.“

DOPROVODNÉ PROGRAMY

Ve spolupráci s odborem hlavního architekta Královéhradeckého magistrátu byla připravena cykloexkurze po Hradci Králové. Ing. Karel Šimonek připravil okruhy pro cyklisty a vozíčkáře, na kterých byly k vidění poslední novinky pro obě jmenované skupiny. Tato akce byla nakonec odložena pro nepřízeň počasí.
Druhou a úspěšně realizovanou doprovodnou akcí byla Hradubická Tour de Labe, která proběhla v neděli 15. 9. odpoledne, na podporu výstavby cyklostezky mezi Hradcem Králové a Pardubicemi a propagaci Týdne evropské mobility. Akce navazovala na hradecké Město na kole a Nábřeží sportu a zúčastnila se jí řada významných osobností z Hradce Králové a Pardubic.
Starty byly paralelně proti sobě z náplavky v Hradci Králové a z Pernštýnského náměstí v Pardubicích. Obě skupiny se sešly ve sportovním areálu ve Vysoké nad Labem. Připraveno bylo občerstvení, informace o Hradubické cyklostezce, sportovní a společenský program. Zlatým hřebem byla exkurze k rozhledně na kopci Milíř, která je těsně před dokončením (viz zde: http://www.vysoka-nad-labem.cz/index.php?id=1&action=detail&nid=934&lid=cs&oid=3418355 )

Akci zakončilo sportovní klání v nohejbale na tartanových kurtech a ochutnávka produktů čínské kuchyně. Akce se zúčastnili i majitelé netradičních recesních a „pracovních bicyklů“, kteří na závěr předvedli jejich rozmanité možnosti využití.

Další dokumenty o akci najdete na www.labskastezka.cz

Ing. arch. Jan Ritter, předseda o. s. Labská stezka

Kontakty
LABSKÁ STEZKA, z.s.

objekt PIN
Za Žoskou 2506, 288 02 Nymburk
tel: +420 325 533 803
e-mail: info@labskastezka.cz
GPS: 50° 12' 1,4'' N, 15° 2' 31,5'' E
Naši partneři

Další naše
partnery naleznete
v sekci Partneři