Labská stezka propaguje
Podpořili nás
Hledáme spolupracovníky

LABSKÁ STEZKA o.s. HLEDÁ

regionální externí zástupce pro obchodní činnost v koridoru řeky Labe a Mrliny.

INFORMACE NA
TEL: 325 533 803, 777 55 66 90
nebo email: info@labskastezka.cz

Naše fotky na RajčetiKalendář akcí
Pro partnery: přidat akci

Tisková zpráva z konference

Tisková zpráva z konference „Labská cyklotrasa - od pramene k moři - napříč Evropou - bez bariér".

Ve dnech 23. a 24. září 2014 proběhl v kongresovém sále bezbariérového Hradu Litoměřice další ročník konference „Labská cyklotrasa - od pramene k moři - napříč Evropou - bez bariér", tentokrát pod záštitou ministryně pro místní rozvoj České republiky Mgr. et Mgr. Věry Jourové, hejtmanů Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France, Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D., Středočeského kraje Ing. Miloše Petery, starosty Litoměřic Mgr. Ladislava Chlupáče a generálního ředitele agentury CzechTourism Ing. Rostislava Vondrušky. Pořadatelem bylo občanské sdružení a obecně prospěšná společnost Labská stezka Nymburk, organizátor Ing. arch. Jan Ritter a CCR Litoměřice.

První den konference byl zaměřen na celkový stav Labské cyklotrasy v jednotlivých krajích a městech na Labi. Ing. Karel Havlíček podal nejnovější informace o možnostech financování nových úseků ze SFDI v roce 2015, zástupci CzechTourism a Středočeského kraje vyjádřili podporu dokončování a propagaci Labské cyklotrasy. Ředitel Povodí Dolního Labe Ing. Jindřich Zídek pojednal o zkušenostech s údržbou břehů, komunikací i zeleně a také o výhodách a nevýhodách různých povrchů při povodních. Projektanti prezentovali pozoruhodné projekty a stavby, lávky, mosty i způsoby překonávání obtížných míst nebo zajímavé novinky. Za všechny jmenujme např. parkovací věž pro kola v Hradci Králové nebo v letošním roce otevřenou unikátní bezbariérovou lávku přes Labe v Čelákovicích. Řeč byla i o přívozech a nových přístavech na Dolním Labi, o potenciálu vodní turistiky a o projektu Českých drah ČD Bike. Za Klub českých turistů přednesl prezentaci o bezpečnosti a ohleduplnosti uživatelů cyklotras Mgr. Mojmír Nováček. V přípravě je i úsek Kuks - Žireč - Dvůr Králové, kde je záměr vést samostatně trasu pro cyklisty a in-line, odděleně od pěších a vozíčkářů. Starostové a další zástupci měst, krajů a destinací informovali o situaci a plánech na jejich území. Starosta Roudnice nad Labem Vladimír Urban informoval o levobřežních stezkách směr Nučnice - Terezín a novém vodáckém kanálu. Za MAS Podřipsko a Vyhlídky prezentoval Mgr. Ing. Miroslav Andrt Vinařské stezky od Mělníka po Velké Žernoseky.
Novinky v cyklodopravě, cyklogenerel města, vazby na Krušnohorskou a Labskou cyklotrasu, návrh cyklopointu u nádraží i rozvoj infrastruktury prezentoval ústecký cyklokoordinátor architekt Jaromír Veselý.

Program druhého dne byl zaměřen především na možnosti využití Labské cyklotrasy a infrastruktury pro handicapované. Na příkladech různých měst, regionů a destinací byly prezentovány různé formy bezbariérových map. Prezentována byla též metodika hodnocení přístupnosti objektů pomocí semaforové barevnosti a třinácti piktogramů, kterou zpracovává Pražská organizace vozíčkářů a v pracovním týmu je rovněž zapojena Labská stezka o.s. Stále se jedná o sjednocení kategorizace a barevném označení komunikací ve městech a mimo ně. Proběhla informace o existujících a budoucích trasách KČT pro vozíčkáře. O turistice nevidomých a tandemové cykloturistice promluvil šéfredaktor časopisu ZORA PhDr. J. Reichel. Následovala komentovaná prohlídka výstavy bezbariérových map měst a regionů na Labi. Program byl zakončen představením aktuálního vydání atlasu Labská cyklotrasa v ČR a webového portálu www.labskastezka.cz

Labská stezka o.p.s. a o.s. děkuje městu Litoměřice a Centru cestovního ruchu Litoměřice za pomoc s organizací konference a rovněž děkuje všem jejím účastníkům. Poděkování patří také Pivovaru Nymburk za věnování několika kartonů výtečných postřižinských piv pro účastníky konference.

Na webu www.labskastezka.cz v sekci Konference Litoměřice najdete fotogalerii, televizní reportáž a všechny příspěvky, které byly letos prezentovány.


Ing. arch. Jan Ritter
ředitel o.p.s. a předseda o.s. Labská stezka 1. 10. 2014

Kontakty
LABSKÁ STEZKA, z.s.

objekt PIN
Za Žoskou 2506, 288 02 Nymburk
tel: +420 325 533 803
e-mail: info@labskastezka.cz
GPS: 50° 12' 1,4'' N, 15° 2' 31,5'' E
Naši partneři

Další naše
partnery naleznete
v sekci Partneři