Labská stezka propaguje
Podpořili nás
Hledáme spolupracovníky

LABSKÁ STEZKA o.s. HLEDÁ

regionální externí zástupce pro obchodní činnost v koridoru řeky Labe a Mrliny.

INFORMACE NA
TEL: 325 533 803, 777 55 66 90
nebo email: info@labskastezka.cz

Naše fotky na RajčetiKalendář akcí
Pro partnery: přidat akci

Konference Litoměřice 23.-24. 9. 2014

KONCEPT PROGRAMU:
Konference: LABSKÁ CYKLOTRASA - OD PRAMENE K MOŘI - NAPŘÍČ EVROPOU - BEZ BARIÉR
Místo konání: Hrad Litoměřice - konferenční sál, celý objekt je bezbariérový, příklad unikátní rekonstrukce.
Termín: 23.-24. 9. 2014

Pod záštitou ministryně pro místní rozvoj České republiky Mgr. et Mgr. Věry Jourové, hejtmanů Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France, Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D., Středočeského kraje Ing. Miloše Petery, starosty Litoměřic Mgr. Ladislava Chlupáče a generálního ředitele agentury CzechTourism Ing. Rostislava Vondrušky.

Reportáž Regionální televize z konference:


Ke stažení:

Program ZDE

Pozvánka ZDE

Přihláška ZDE (nejpozději do 18. 9. 2014)

Tisková zpráva s pozváním ZDE

 

ZÁKLADNÍ TÉMATA - BLOKY (časový harmonogram níže):

(pracovní verze k 17. 9. 2014):

1. den konference - úterý 23. 9. 2014

 • Úvod, sociální turistika na Labské cyklotrase, podpora SFDI, CzechTourism, kraje
 • Stav Labské cyklotrasy v jednotlivých krajích a plány do dalšího období
 • Zkušenosti z provozu cyklotras a cyklostezek, údržba, zeleň
 • Nejen pro projektanty a investory: Různé povrchy výhody/nevýhody
 • Mosty, lávky na Labi
 • Příklady dobré praxe: transborder, parkovací věž
 • Vodní turistika, maríny, přístaviště, přívozy na Labi v ČR
 • Bezpečnost a ohleduplnost uživatelů, intenzity provozu
 • Tisková konference
 • Doprovodný program: pracovní setkání

2. den konference - středa 24. 9. 2014

 • Města na Labi bez bariér - Bezbariérové mapy, výstava - celostátní porovnání
 • Vývoj bezbariérových map a metodiky jejich tvorby
 • Posuzování a kategorizace objektů a komunikací z hlediska přístupnosti pro handicapované
 • Turistika handicapovaných
 • Příklady dobré praxe
 • Propagace Labské cyklotrasy - Atlas, webové stránky www.labskastezka.cz
 • Destinace, MAS a subjekty působící na Labské cyklotrase (v jednání)

Připravujeme výstavku bezbariérových map různých měst pro porovnání. Zveme uživatele k diskuzi.

Prosíme o zaslání vašich prezentací mailem nebo přes úschovnu do 18. 9. 2014


ČASOVÝ HARMONOGRAM KONFERENCE 23. - 24. 9. 2014*: *koncept k 17. 9. 2014

ÚTERÝ 23.9.

časy bloků


č.


od


do


téma

8:00
8:00
9:00
REGISTRACE
8:45
8:45
9:00
Úvodní předfilmy
9:00
9:00
9:30
Slavnostní zahájení a úvodní slovo
(Mgr. L. Chlupáč, Mgr. K. Horčička, Ing. M. Janeba)
9:30
I.
9:30
9:50
Labská cyklotrasa od Krkonoš k Labským pískovcům
9:30
9:40
Možnosti financování ze SFDI (Ing. K. Havlíček)
9:40
9:50
Současný stav Labské cyklotrasy v ČR (Ing. arch. J. Ritter)
9:50
II. 9:50
10:20
Královéhradecký a Pardubický kraj
9:50
10:00
Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje - cyklotrasa č. 2
(Ing. arch. J. Ritter)
10:00
10:10
Objekty pro cykloturisty: parkovací věž v Hradci Králové (R. Bernart)
10:10
10:20
Hradubická cyklostezka - aktuální stav příprav (Ing. T. Jeřábek)
10:20 10:30 Budoucí vývoj cyklostezky Pardubice - Týnec n. L. (Ing. arch. K. Koupalová)
10:30

10:30
10:50
PŘESTÁVKA
10:50
III.
10:50
11:10
Středočeský kraj
10:50
11:00
Využití potenciálu rozvoje cestovního ruchu po otevření unikátních staveb - Lávka přes Labe v Čelákovicích,
Stezka korunami stromů v Lipně n. V. (Ing. P. Studnička)
11:00
11:10
Novinky na Labské cyklotrase v Brandýse n. L. (lávka, ostrůvek, pláž, pivovar) (Ing. arch. F. Sarajlič)
11:10
11:20
Certifikovaná infocentra na Labi (P. Hlaváč)
11:20
IV.
11:20
11:50
Ústecký kraj
11:20
11:30
Polabskými stezkami za vínem a poznáním, Labská stezka v ÚK
(Mgr. Ing. M. Andrt)
11:30
11:40
Levobřežní trasa Roudnice n. L. - Libotenice, vodácký kanál Roudnice
(V. Urban)
11:40
11:50
Cyklodoprava v Ústí n. L. a napojení města na Labskou cyklotrasu
(Ing. arch. J. Veselý)
11:50
11:50
12:00
PŘESTÁVKA
12:00
V. 12:00
12:30
Zkušenosti z provozu cyklostezek - povrchy, údržba, zeleň
12:00
12:10
Různé povrchy cyklostezek, zkušenosti z provozu, údržby, úklid, zeleň, porovnání a spolupráce ze SRN.
(Ing. J. Zídek)
12:10
12:20
Betonové cyklostezky na příkladu Lhotecké cyklostezky
(T. Drobný)
12:20
12:30
Vedení cylostezky v obtížných podmínkách
(Ing. P. Urban)
12:30
12:30
13:30
OBĚD (bude nabídka ze 2 jídel)
13:30
VI. 13:30
14:30
Mosty a lávky na Labské cyklotrase aneb jak přes řeku
13:30
13:50
Lávka Čelákovice, mosty a lávky obecně (Ing. M. Kalný)
13:50
14:10
Transborder (Prof. M. Rajniš)
14:10 VII. 14:10
14:30
Vodní turistika na Labi v ČR
14:10
14:20
Přístaviště na Labi budovaná Ředitelstvím vodních cest ČR (Ing. L. Fojtů)
14:20
14:30
Vodní turistika a přívozy na Labi (J. Belinger)
14:30
VIII.
14:30
14:40
České dráhy a cestování s kolem
14:30
14:40 ČD Bike a Labská cyklotrasa
14:40
VIII. 14:40 15:00 Bezpečnost a ohleduplnost uživatelů cyklotras
14:40 14:50 Bezpečnost a ohleduplnost uživatelů cyklotras I (Ing. M. Nováček)
14:50
15:00
Bezpečnost a ohleduplnost uživatelů cyklotras II (Ing. arch. Jan Ritter)
15:00
15:00
16:00
Diskuze účastníků konference
16:00
16:00
17:00 Tisková konference a prohlídka Hradu a Expozice vinařství (dle zájmu)
18:00
18:00

Večeře v Hradní restauraci, pracovní setkání, diskuze (dle zájmu)
________

STŘEDA


24.9.


časy bloků


č.


od


do


téma

8:00
8:00
9:00
REGISTRACE
8:45
8:45
9:00
Úvodní předfilmy
9:00
9:00
9:20
Slavnostní zahájení a úvodní slovo
(Mgr. L. Chlupáč, Ing. arch. J. Ritter)
9:30
I. 9:20
10:10
Města na Labi bez bariér
9:20
9:30
Litoměřice bez bariér (Ing. L. Slabochová)
9:30
9:40
Hradec Králové bez bariér (Ing. P. Struha)
9:40
9:50
Vozíčkářské trasy KČT, plány na rok 2015 (Ing. M. Nováček)
9:50
10:00
Vývoj bezbariérových map a Praha na mapách MCU (R. Přibyl)
10:10
II.
10:00
10:20
Metodika tvorby bezbariérových map a turistika handicapovaných
10:00
10:10
Kategorizace objektů a komunikací z hlediska přístupnosti
(Ing. arch. J. Ritter)
10:10
10:20
Nevidomí a tandemová cykloturistika (PhDr. J. Reichel)
10:20
10:50
Komentovaná prohlídka map měst na Labi, příklady dobré praxe, diskuze
10:50
10:50
11:00
PŘESTÁVKA
11:00
III.
11:00
11:30
Propagace Labské cyklotrasy
11:00
11:20
Představení atlasu Labská cyklotrasa v ČR a webových stránek www.labskastezka.cz (Ing. arch. J. Ritter)
11:20
12:00
MAS a další subjekty na Labi, diskuze nebo Setkání s podnikateli

12:00
13:00
OBĚD

 


Kontakty
LABSKÁ STEZKA, z.s.

objekt PIN
Za Žoskou 2506, 288 02 Nymburk
tel: +420 325 533 803
e-mail: info@labskastezka.cz
GPS: 50° 12' 1,4'' N, 15° 2' 31,5'' E
Naši partneři

Další naše
partnery naleznete
v sekci Partneři