Labská stezka propaguje
Podpořili nás
Hledáme spolupracovníky

LABSKÁ STEZKA o.s. HLEDÁ

regionální externí zástupce pro obchodní činnost v koridoru řeky Labe a Mrliny.

INFORMACE NA
TEL: 325 533 803, 777 55 66 90
nebo email: info@labskastezka.cz

Naše fotky na RajčetiKalendář akcí
Pro partnery: přidat akci

Tisková zpráva z konference

Labská stezka o.s. Nymburk

Tisková zpráva z konference Labská cyklotrasa od pramene k moři - napříč Evropou -
bez bariér.


Ve dnech 15. a 16. 5. 2012 proběhla v podnikatelském inkubátoru v Nymburce konference:
Labská cyklotrasa - od pramene k moři - napříč Evropou - bez bariér.

Konference byla koncipována jako pracovní setkání měst, krajů, investorů, zástupců
ministerstev, institucí, jakož i projektantů a realizátorů aktuálně rozpracovaných úseků
staveb cyklostezek podél řeky Labe.

Pořadatelem konference bylo občanské sdružení Labská stezka a nad konferencí převzali
záštitu hejtmani Královéhradeckého a Ústeckého kraje a starosta města Nymburka.
Pořadatelům se podařilo pozvat do konferenčního sálu aktuálně klíčové osoby staveb
jednotlivých úseků páteřní cyklotrasy podél nejdelší české řeky. Všichni měli unikátní
možnost se sejít a vyměnit si zkušenosti z příprav, stavby i provozu.

V prvním dni se účastníci seznámili se stavem Labské cyklotrasy, který prezentoval
předseda občanského sdružení Labská stezka Ing. arch. Jan Ritter s pomocí nového
cykloatlasu, který vydal na podzim minulého roku. V něm jsou informace nejen pro cyklisty,
ale i pro vozíčkáře a handicapované a in-line bruslaře. Nechybí detailní rozlišení jednotlivých
typů komunikací a povrchů cest na značené cyklotrase.

Starosta Smiřic Luboš Tuzar pozval všechny na poklepání na základní kámen stavby
dvacetišestikilometrového úseku cyklostezky Kuks - Hradec Králové, který bude dokončen
v roce 2013. Starosta Vysoké nad Labem za svazek obcí Hradubická Labská informoval
o stavu příprav úseku cyklostezky Hradce Králové do Pardubic. Ing. Karolina Koupalová
z OHA Pardubického magistrátu předvedla studii úseku Pardubice - Přelouč zpracovanou
se záměrem obnovy prostupnosti krajiny a využití přírodních hodnot území v koridoru řeky
Labe se zaměřením na bezmotorovou dopravu, včetně podpory vodní turistiky. Cílem studie
je umožnit návrat člověka do přírody, jejíž byl od nepaměti součástí a vrátit i do zemědělské
krajiny život. Pobyt na zdravém vzduchu a ekologický pohyb umožňují například právě pěší a
cyklistické stezky i samotná řeka Labe.

Paní Fojtíková z Brandýsa nad Labem sdělila zkušenosti s výstavbou a z dosavadního
provozu Labské cyklostezky mezi Lázněmi Toušeň a Kostelcem nad Labem. Pavel Hajšman
seznámil účastníky se záměrem Ústeckého kraje dokončit kompletní výstavbu Labské
cyklotrasy na území kraje do konce roku 2013. V posledním dopoledním bloku prezentoval
Ing. arch. Jan Ritter stav Elberadweg a jízdy Tour de Labe 2011 od moře do Ústí nad
Labem.

O možnostech financování dostavby významné páteřní trasy a mezinárodní spojnice
Eurovelo 7 promluvil Rostislav Hošek za MMR a národní cyklokoordinátor ČR Jaroslav
Martínek. Stav bariér a možnosti jejich odstraňování zhodnotil autor a hlavní organizátor
akce Ing. arch. Jan Ritter. Ten také informoval o stavu jednání s o možnosti prodloužení
značené cyklotrasy z Vrchlabí k prameni Labe a o projektu Krkonoše bez bariér, iniciovaném
Krkonošským národním parkem. Celou konferenci moderovala JUDr. Jana Ritterová a

ve svých vystoupeních informovala o způsobech kategorizace přístupnosti objektů pro
handicapované podle metodiky hodnocení vypracované Pražskou organizací vozíčkářů
o.s. V další její prezentaci se účastníci seznámili s možnostmi jízdy na tandemových kolech
a s obecnými potřebami zrakově postižených při cestování a službách s ním spojených
(ubytování, stravování apod.)

Karel Markvart z KČT přednesl prezentaci o značených turistických trasách pro vozíčkáře a
kriteriích jejich zařazování do modré, červené a černé kategorie.

Cyklotrasa bez bariér poslouží nejen vozíčkářům, ale rovněž rodinám s přívěsnými vozíky,
seniorům na tříkolkách, cykloturistům s bagáží a všem hůře pohyblivým osobám. Proto
závěrem prvního dne bylo vyhlášeno motto a ústřední výzva celé konference: Pojd´me
společnými silami upravit Labskou cyklotrasu - od pramene k moři - napříč Evropou tak,
aby byla bez bariér. Dvě slova „bez bariér“ mají tři roviny. Základem jsou cesty bez bariér.
Druhou rovinou jsou možnosti stravování a ubytování pro všechny handicapované. Třetí a
nejširší prostor je pro veškeré turistické atraktivity upravené pro přístup handicapovaných.
Výzva je koncipována pro všechny subjekty, instituce, provozovatele a Rotary kluby podél
řeky Labe.

V rámci doprovodného programu navštívili účastníci nymburský pivovar Postřižiny, kde žil
Bohumil Hrabal. Večerní společenské setkání proběhlo v Hotelu Ostrov, v parku u Labe.

Na programu druhého dne byla bezpečnost na frekventovaných úsecích Labské cyklostezky,
možnosti a příklady jejího zlepšení (starosta Hostinného Bc. Karel Klíma a Jan Ritter). Druhý
blok byl věnován okolí cyklostezek, zeleni, ochraně přírody, územním plánům. Proběhla
informace o kořenech topolů, které na stezkách proráží do asfaltu, co je příčinou a jak
tomuto jevu lze předejít (Jan Ritter).

Třetí blok „Od potahové stezky k cyklostezce“ proběhl v režii Ing. Růženy Divecké z Povodí
Labe, která zhodnotila dosavadní spolupráci při budování stezky na pozemcích Povodí
Labe. Vysvětlila také pozici, kterou v procesu přípravy, povolování a provozu instituce jako
správce majetku státu zaujímá. V diskuzi byla řeč o věcných břemenech, prodeji pozemků na
břehové hraně apod.

V rámci doprovodného programu proběhla cykloexkurze po hlavních památkách
v Nymburce. Následovala jízda po obou pravém břehu Labe do Poděbrad. Po obědě na
Střelnici, poblíž Golfového hřiště a maríny dojeli účastníci kolem soutoku Cidliny a Labe
ke Slavníkovskému hradišti u Libice nad Cidlinou a od poděbradské elektrárny se vrátili po
druhém břehu Labe do Nymburka.

Ing. Arch Jan Ritter

předseda Labská stezka o.s.

Labská stezka o.s., Za Žoskou 2506, 288 00 Nymburk, CR
IČO: 22 84 04 51, bankovní spojení 23 23 60 961 / 0300,
GSM + 420 777 55 66 90 www.labskastezka.cz
Kontakty
LABSKÁ STEZKA, z.s.

objekt PIN
Za Žoskou 2506, 288 02 Nymburk
tel: +420 325 533 803
e-mail: info@labskastezka.cz
GPS: 50° 12' 1,4'' N, 15° 2' 31,5'' E
Naši partneři

Další naše
partnery naleznete
v sekci Partneři