Labská stezka propaguje
Podpořili nás
Hledáme spolupracovníky

LABSKÁ STEZKA o.s. HLEDÁ

regionální externí zástupce pro obchodní činnost v koridoru řeky Labe a Mrliny.

INFORMACE NA
TEL: 325 533 803, 777 55 66 90
nebo email: info@labskastezka.cz

Naše fotky na RajčetiKalendář akcí
Pro partnery: přidat akci

Stavba a otevření Labské cyklostezky Nymburk- Písty šíře 3,5 m

Foto ze stavby

Stavba Labské cyklostezky Nymburk-Písty, šíře 3,5 m

Foto stavby čtyřkilometrového úseku stezky o šíři 3,5 metru
Úsek vede z Nymburka od koňské farmy Komárno k mostu přes Výrovku v Pístech
Investorem bylo Město Nymburk, odbor správy a rozvoje majetku města a obec Písty.


Zpráva o stavbě, s použitím informací a fotografií z archivu Města Nymburk

Slavnostní otevření 28. listopadu 2006

Město Nymburk v roce 2003 zadalo zpracování projektů úseků cyklostezek s bezprašným povrchem vedoucích po obou březích Labe na katastru města. Po realizaci těchto projektů vzniknou ucelené trasy kvalitních cyklostezek vedoucí přes celé katastrálního území města. Cyklostezka na pravém břehu byla navržena jako jeden celek a na levém břehu byla rozdělena do dvou etap.

Podklad a betonové krajnice 2x0,25 m

 

Rozdělení do etap vycházelo z potřeby vyprojektovat pouze části stezky, které neměly živičný povrch. Správnost tohoto záměru potvrzuje provoz na cyklostezkách mezi Nymburkem a Poděbrady, které tvoří jedinečný okruh hojně vyhledávaný cyklisty a bruslaři na in line bruslích využívaný pro rekreaci a kondiční trénink. K další výstavbě cyklostezek vedla město Nymburk také snaha o zlepšení dopravní obsluhy území, aby byla dána občanům možnost volby způsobu denní osobní dopravy.

Pro financování uvedených projektů jsme se snažili získat finanční zdroje i mimo rozpočet města. Toto se povedlo pouze u II.etapy levobřežní cyklostezky, která byla vybudována v letošním roce za podpory Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši podpory 2 642 000,-Kč. Ostatní projekty budou realizovány v dalším období ve vazbě na aktuální finanční možnosti.

Slavnostně otevíraný úsek je součástí levobřežní regionální cyklostezky č.19, začíná u statku Komárno a končí u mostku přes říčku Výrovku. Komunikace má živičný povrch a její konstrukce byla řešena pro občasný provoz osobních a nákladních vozidel. Vzhledem k této skutečnosti bylo třeba v místech, kde nebylo dosaženo potřebné únosnosti pláně, provést její sanaci. Stezka je lemována přídlažbou z betonových desek a je odvodněna prostřednictvím podélného a příčného sklonu do terénu a stávajícího příkopu. Část vedoucí po katastrálním území obce Písty byla vybudována současně na náklady obce.

Zemní práce

 

Uvedení tohoto úseku cyklostezky do provozu přispěje ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v důsledku převedení významného podílu cyklodopravy mezi Nymburkem a rekreační oblastí u jezera Vodrážka a Kerskem na tuto cyklostezku. Nelze opomenout ani význam této cyklostezky pro každodenní dojíždění obyvatel z okolních obcí do Nymburka. Rozšíření sítě kvalitních cyklostezek v okolí města Nymburk podpoří rozvoj turistického ruchu a nabídne návštěvníkům zajímavé trasy pro poznávání krás a zajímavostí Polabí.

Po nově otevřené levobřežní cyklostezce a dále po místních komunikacích a lesních cestách lze putovat po stopách spisovatele Bohumila Hrabala.

Dne 9.-10. června 2006 se konala v Poděbradech konference "Cyklistická doprava-Labská stezka-zdravý životní styl" jejímž autorem a hlavním organizátorem byl Ing. arch. Jan Ritter. V rámci doprovodného programu 9.6.2006 v 16:00 potom byla cyklotrasa Nymburk-Kersko pojmenována a pokřtěna jako "Hrabalova stezka". Následovala společná jízda VIP osobností do Kerska, Semic a návrat z Litole-Lysé nad Labem do Poděbrad parníkem "Král Jiří".

Fotografie ze stavby levobřežní Labské cyklostezky, šíře 3,5 m Nymburk - Písty.

foto ing. Vlastimil Janda, archiv Města Nymburk a firmy Tannaco Poděbrady sroKontakty
LABSKÁ STEZKA, z.s.

objekt PIN
Za Žoskou 2506, 288 02 Nymburk
tel: +420 325 533 803
e-mail: info@labskastezka.cz
GPS: 50° 12' 1,4'' N, 15° 2' 31,5'' E
Naši partneři

Další naše
partnery naleznete
v sekci Partneři