Labská stezka propaguje
Podpořili nás
Hledáme spolupracovníky

LABSKÁ STEZKA o.s. HLEDÁ

regionální externí zástupce pro obchodní činnost v koridoru řeky Labe a Mrliny.

INFORMACE NA
TEL: 325 533 803, 777 55 66 90
nebo email: info@labskastezka.cz

Naše fotky na Rajčeti
Kalendář akcí
Pro partnery: přidat akci

Polabská cesta zdraví - 1984


Původní verze z roku 1982 je pouze ve špatně čitelném strojopisovém čtvrtém průklepu, proto byl pořízen tento opis, zajímavý je odstavec Rozpočet:

Polabská cesta zdraví

Nedostatek pohybu na čerstvém vzduchu je  zdravotním problémem současné lidské společnosti. Doporučují se procházky, běh, jízda na kole, sportovní a turistika na zdravém vzduchu. Přemotorizovaný svět devastuje životní prostředí měst, venkova a mnohdy i území horských parků. Možnosti pobytu na zdravém vzduchu jsou omezené.

Od pradávna se hlavní cesty, silnice a posléze i železniční tratě vedly souběžně s vodními toky. Tento princip má své opodstatnění především ve výškově členité krajině, kde řeka vytváří výškově nejplynulejší trasu.

Řeka Labe obohacuje atmosféru venkovské krajiny i mnoha měst, kterými protéká. Vytváří tak i ve Středočeském kraji, předpoklady využití labské navigace pro pobyt v pěkném a přírodním životním prostředí.

Jedním z míst, kde je využíván břeh Labe pro pobyt, rekreaci, turistiku, sportování a kde plní i společenské poslání jsou P o d ě b r a d y. Již před několika lety upravil MěNV Poděbrady, na pravém břehu mezi km 64,5 a 70,5, na soutok Labe a Cidliny bezprašnou, 3 m širokou cyklopěší cestu procházející přímo po navigaci, v bezprostředním kontaktu s hladinou řeky Labe. Tato, dnes 6 km dlouhá cesta, v prostředí labských luk a lužního lesa, vytváří ideální podmínky pro pobyt osob na zdravém vzduchu, turistiku a sportování. Navrhujeme, aby se stala vzorem pro upravení P o l a b s k é c e s t y z d r a v í, podél Labe mezi Kolínem a Neratovicemi, kde jsou k tomu ideální předpoklady.

Po postupném projití celého 70 kilometrového úseku této labské navigace, jsme si ověřili, že již dnes je 95 % celé trasy průchodné. V nepatrné míře existují úseky, kde cesta nebo pěšina nevede přímo podle Labe – převážně tam, kde byly oploceny objekty zdymadel a plavebních komor.

Přechody přes pravostranné přítoky Labe: Cidlina ( okres Nymburk), Jizera ( okres Praha východ) a plavební kanál do štěrkoviště Borek – Probošťák ( okres Mělník ) bude nutné dočasně vybavit samoobslužnou přívozní pramicí. ( V Malé Skále byl na řece Jizeře podobný přívoz v provozu celá desetiletí ). Jedná se o pramici pohybující se pomocí kladky po laně, upevněném řetězy na oba břehy. Na obou stranách řeky jsou osazeny kliky, kterými je možno přitáhnout prázdnou pramici na svou stranu. Přívozy se budou postupně nahrazovat lávkami pro pěší a cyklisty, přičemž je možné využívat i starších částí mostů silničních, železničních mostů nebo vyřazených ženijních, vojenských lávek. V současnosti vyměňuje ČSD šestidílnou mostní konstrukci přes Jizeru u Otradovic ( okres Mladá Boleslav ), která by byla vhodná pro tato přemostění.

Polabská cesta zdraví, by se měla stát svépomocnou akcí Z všech stupňů NV, TJ a OV ČSTV, Povodí Labe, SL, OÚNZ, JZD, škol, dalších organizací a všech, kterým bude tato cesta sloužit. O dohled a pořádek by se měli podělit příslušnící poříčního oddílu v Nymburce a Povodí Labe Pardubice, které pečují o labskou vodní cestu v tomto úseku a jsou pro tuto činnost velmi dobře věcně i technicky vybaveni.

Není třeba, aby všechny úseky Polabské cesty byly s živičným povrchem. Postačí, aby navigační cesta byla zprůchodněna pro cyklisty a měla zpevněný povrch např. štěrkodrť – písek, jako např. úsek Ostrá – zdymadlo Hradišťko ( říční km 47 – 50 okolí hradiště Mydlovar ). Jsou mnohé další úseky této cesty, kde není potřeba velkých úprav. ( Lobkovice – Kostelec, říční km 13 – 20 ) a mnohé další viz situační studie 1:5.000. Mnohde prochází již dnes po navigaci značené turistické cesty ( Kostelec – Křenek – říční km 20 – 22, Nymburk - Poděbrady – soutok Cidlina říč. km 58 – 70 ) jak je patrno z přiložené podrobné dokumentace.

značí průchodnost labské navigace ( červená )

cesta s bezprašným povrchem úseky ( modrá )

úseky, ve kterých je třeba provést částečné úpravy ( oranžová )

úseky neprůchodné, které je nutno plně upravit ( žlutá )

Na mapových listech jsou vyznačena místa, kde bude možno stanovat, dále možnosti ubytování, stravování, koupání, rekerace nebo možnosti jiných aktivit.

Návaznost Polabské cesty zdraví na železnici je vyjádřena žlutě, s udáním kilometrové vzdálenosti železniční stanice. Tato snadná dostupnost železnice ( 300 – 2.500 m ), vytváří ideální možnosti pro etapovou turistiku mezi Kolínem a Neratovicemi.

Již dnes jsou vyznačeny z obvodu Velké Prahy a z Mladé Boleslavi turistické přístupové trasy k Polabské cestě zdraví ( ze Satalic do Kostelce a Brandýsa, z Klánovic do Čelákovic a z Mladé Boleslavi do Káraného.

Dostupnost Polabské cesty zdraví po železnici:

železniční stanice Neratovice 1 km jez Lobkovice
Kostelec nad Labem 2 km silniční most Kostelec
Ovčáry 2 km silniční most Kostelec
Dřísy 2 km navigace v Křenku
Brandýs n/L 1,5 km most směr St. Boleslav
St. Boleslav 2 km most směr Brandýs
Brandýs n/L zastávka 1 km dálniční most E 14
Čelákovice 1,5 km zdymadlo Čelákovice
Lysá nad Labem 2 km Labský most v Litoli
Stratov 2 km jezero a camp u navigace Ostrá
nebo 2,5 km navigace Mydlovar
Kostomlaty nad Labem 2,5 km zdymadlo Hradišťko
Nymburk město 0,5 železniční most
Nymburk hlavní nádr. 1 km labský přístav
Velké Zboží 0,5 km navigace Velké Zboží
Poděbrady 1,5 km nábřeží pod zámkem
Libice nad Cidlinou 2,5 km soutok Cidlina – Labe
Velký Osek 1,5 km přívoz Oseček
Veltruby 1,5 km zdymadlo Klavary
Kolín – zast. Zálabí 1 km železniční most
Kolín hl. nádr. 1 km silniční most

Odhad investičních nákladů na úpravy Polabské cesty zdraví:

( Pozn. cenová hladina platná v r. 1982 )
Samoobslužné přívozy 3 x 10.000 Kčs 30.000,- Kčs
Rozšíření nebo úpravy 4 lávek á 6.000,- Kčs 24.000,- Kčs
Buldozer 15 směn á 1.000,- Kčs 15.000,- Kčs
Materiál na zpevnění cest z míst. zdrojů
( labské štěrkopísky ú 1.200 m3, á 50,- Kčs 60.000,- Kčs
Mýcení křovin, odlesnění, 200 hodin á 32,- Kčs 6.400,- Kčs
Rezerva, vedlejší výdaje 4.600,- Kčs
Celkem 70 km Polabské cesty zdraví 140.000,- Kčs

po rozpočítání odhad nákladů na 1 km činí 2.000,- Kčs

Lze předpokládat, že převážná část prací bude zajištěna v rámci údržby břehů Povodím Labe, ve spolupráci s KNV, ONV, MěNV, MNV, JZD, Státními lesy apod. Dále bude možné vyzvat k brigádní spolupráci turistické
a cyklistické oddíly, TJ, SSM, školy, učiliště, rybářské spolky a jiná zájmová sdružení. S jejich přispěním by vlastní investiční náročnost akce mohla být snížena na minimum.

Polabská cesta zdraví prochází okresy: Kolín 10 km
Nymburk 40 km
Praha – východ 10 km
Mělník 10 km¨

MNV Libice nad Cidlinou již v roce 1982 upravilo z Libice na soutok Cidliny a Labe bezprašnou 3 m širokou cyklopěší cestu,. Tím již bylo vytvořeno napojení na Polabskou cestu zdraví v úseku, který byl již rovněž vyasfaltován a je již mimořádně využíván pěšími a cyklisty.

Všude v Polabí bylo, je a bude kolo tradičním a oblíbeným dopravním prostředkem, který se běžně používá k cestám za prací, do škol, na nákupy, ale i k cestám za kulturou, sportem, na návštěvy apod. Propojení Polabské cesty zdraví v celé délce navíc umožní ekologické dopravní spojení a provozování turistiky mezi těmito Polabskými městy:
Kolín - 16 km - Poděbrady – 8 km Nymburk – 13 km Ostrá jezero ( rekreace ) – 3 km – Lysá ( Litol ) – 8 km – Čelákovice – 7 km – Brandýs/Stará Boleslav – 8 km – Kostelec – 7 km – Neratovice.

Poděbradský úsek má již dnes vzorné turistické služby na trase Polabské cesty zdraví:
Ubytování: Mezinárodní camp Golf ( stany + chaty )
Rybářská bašta na soutoku s Cidlinou ( chaty )
Stravování: stylová restaurace Rybářská bašta na soutoku s Cidlinou
restaurace Střelnice u campu Golf ( sezonní )
hotel a restaurace Bílá růže v Poděbradech u mostu přes Labe ( celoroční provoz )
Osobní lodní doprava:
Poděbrady – Střelnice – Cidlina – Oseček
Možnosti koupání:
camp Golf na Skupici
jezero Poděbrady

Na dalších úsecích Polabské cesty zdraví jsou již dnes k dispozici tyto další služby a možnosti aktivit:
Ostrá: koupání v jezeře, ubytování v campu, stravování
Lysá – Byšičky – Řehačka: koupání, možnost stravování
Čelákovice – Grado: koupání
ř. km 17 u obce Kozly: místo vhodné pro zřízení jednoduchého tábořiště
ř. km 81 Kolín–v Borkách: místo vhodné pro zřízení jednoduchého tábořiště

V Kolíně, Poděbradech, Nymburce, Lysé nad Labem, Čelákovicích, Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, Kostelci nad Labem a v Neratovicích je možné použít ubytovny nebo hotely různých kategorií.
V těchto městech a v řadě dalších polabských obcí je možné využít síť prodejen a restaurací nebo hostinců.

Tato studie byla zpracována jako základní podklad a investiční záměr na zřízení Polabské cesty zdraví, který by měl být podpořen NV v Kolíně, Veltrubech, Velkém Oseku, Libici nad Cidlinou, Poděbradech, Nymburce, Kostomlatech, Lysé nad Labem, Čelákovicích, Káraném, Vestci, Brandýse-St. Boleslavi, Borku, Křenku, Kostelci nad Labem, Kozlech, Mlékojedech a Neratovicích. Dalšími spolupracujícími by měly být ONV Kolín, Nymburk, Praha východ, Mělník a spádově navazující Mladá Boleslav. Hlavním koncepčním garantem by měl být KNV Středočeského kraje v rámci odborů zabývajících se dopravou, tělovýchovou, turistikou, kulturou a zdravotnictvím.
Záměr by měl být dále podpořen Povodím Labe ( zlepšení možnosti údržby břehů a kontrola Labské vodní cesty ), Státními lesy ( lepší dostupnost pro úržbu a kontrolu porostů ), rybářskými spolky, JZD apod. Jak již bylo uvedeno vhodná by byla brigádnická spolupráce s mládežnickými a sportovními organizacemi, jakož i učilišti a školami.
V neposlední řadě nelze opominout ani případnou dobrovolnou aktivitu občanů bydlících v obcích na Labi, pro které bude zřízení Polabské cesty zdraví jistě přínosem.

Závěrem bychom chtěli dodat, že ideu Polabské cesty je možné dále rozšiřovat oběma směry i za hranice naší republiky. Bohužel úseky v okolí Chvaletické elektrárny a za Neratovicemi jsou znehodnoceny průmyslem a pobyt ve zdejší krajině není zdaleka tak příjemný jako na většině míst navrhované trasy. Není však vyloučeno, že v budoucnosti se tato situace změní k lepšímu, protože příroda a vegetace mají velkou regenerační schopnost a tak by na tento první úsek polabské cesty mohly navázat v obou směrech další.

Jaroslav Ritter
únor 1984
Kontakty
LABSKÁ STEZKA, z.s.

objekt PIN
Za Žoskou 2506, 288 02 Nymburk
tel: +420 325 533 803
e-mail: info@labskastezka.cz
GPS: 50° 12' 1,4'' N, 15° 2' 31,5'' E
Naši partneři

Další naše
partnery naleznete
v sekci Partneři