Labská stezka propaguje
Podpořili nás
Hledáme spolupracovníky

LABSKÁ STEZKA o.s. HLEDÁ

regionální externí zástupce pro obchodní činnost v koridoru řeky Labe a Mrliny.

INFORMACE NA
TEL: 325 533 803, 777 55 66 90
nebo email: info@labskastezka.cz

Naše fotky na RajčetiKalendář akcí
Pro partnery: přidat akci

konference - Cyklistika a zdraví

Cyklistika a zdraví


Ve dnech 9.-11.6. proběhla v Poděbradech konference „Křišťálové srdce“, jejíž součástí byl i seminář „Cyklostrategie a zdraví“. Zde naleznete základní informace z tohoto semináře.

Přehled témat, které si zde můžete vyhledat:

1) Mezisektorové propojení, zvláště v oblasti doprava, životní prostředí a zdraví.
2) Cyklostezka Labe – postřehy od Ing. Rittera
3) Cyklostrategie – opatření 2.3.1.: Využití Strukturálních fondů
4) Cyklostrategie – opatření 2.3.2.: Synergický efekt 2006
5) Média, osobnosti, zapojení MMR, MŽP a MZD do cyklokonference
6) CYKLOHAPPENING: Odpolední cyklojízda Poděbrady – Nymburk1. Mezisektorové propojení, zvláště v oblasti doprava, životní prostředí a zdraví.

Souhrnně byly prezentovány příspěvky z konference Velo-City 2005 v Dublinu:

• F. Racioppi (WHO European Center for Environment and Health Rome): Předání vize - Cyklistika v širším kontextu: perspektiva zdravotnické politiky (Zdraví21)
• H. Rutter South East Public Health Observatory, Oxford – United Kingdom - the European Network of Health Enhancing Physical Activity (HEPA)
• Alison Hill (Cycling England - Director South East England Public Health Observatory ): CHOOSING CYCLING - Health as a lever for action – I.
• Nick Cavill (Cavill Associates – United Kingdom) - CHOOSING CYCLING - Health as a lever for action – II.

Souhrnné informace:
1. Hlavní nástroje podpory cyklistiky v mezinárodní zdravotnické politice
– Transport, Health and Environment Pan European Programme (THE PEP)
– Global Strategy on Diet and Physical Activity
– Children’s Environment and Health Action Plan for Europe (CEHAPE)
– nový the European Network of Health Enhancing Physical Activity (HEPA)

2. Nedostatek fyzické aktivity (NFA) je hlavním rizikovým faktorem zdraví:
– Odhadem trpí NFA v Evropě 17-24 % lidí
– 600,000 úmrtí/rok lze připsat NFA
– 5.3 million lidí/rok má nějaký handicap (DALYs),
– Státy východní a střední Evropy jsou tím těžce ovlivněny
– Rozsáhlé společenské ztráty

3. Tradiční podpora zdraví je nedostatečná. Je potřeba:
– Zasáhnout milióny lidí–Integrovat fyzickou aktivitu do denního režimu
– Vyhnout se závislosti na sportovním vybavení
– Nabízet snadno dostupné a finančně nezávislé sportovní a rekreační možnosti
– Cílem je upozornit na sedavý způsob života a podporovat aktivní pohyb min. 30’/den: chůze, cyklistika, chození do schodů
– Ukazovat na finanční efektivnost
– Dělat to s radostí (ne s povinnosti!)

4. Cyklistika může být částečnou odpovědí
– V Evropě je více jak 30% cest realizováno autem do vzdálenosti 3 km a 50% do vzdálenosti 5 km
– Tyto vzdálenosti mohou být pokryty: (15 – 20 minut na kole; 30 - 50 minut rychlou chůzí)
– To koresponduje s minimální doporučenou denní dávkou 30 minut aktivního pohybu (rozumného a umírněného)

5. Zapojení nemocnic do mobility managementu
– Nejde jen o to, že budou lékaři informovat o zdravotních rizicích nedostatku pohybu, sami musí jít příkladem a vytvářet optimální podmínky pro to, aby např. oni, zdravotní sestry či návštěvy mohli jezdit do nemocnice na kole. Jsou tři možnosti:
– Základní zajištění: parkovací možnosti pro zaměstnance nemocnic a pro návštěvníky
– Dopravní plánování
– Více pokrokové: skládací kola pro zdravotní sestry a další zaměstnance

– Příklad - Nemocnice, Cambridge - Jedna z nejúspěšnějších „NHS travel plans“
o Zkvalitnění pěší a cyklistické infrastruktury a spojení
o 1,300 parkovacích míst
o Cyklistika 17% - 25%

– A teď mohou dělat zdravotní kampaně
• Podpora opatření cyklistiky do práce
• Zaměření na růst pohybové aktivity
• Propojení na strategie, doporučení, průvodce.
• Sami lékaří dělají propagační akce na kole – zdraví na kole

6. Závěry:
– Nutné vyčíslení zdraví a dalších vlivů.
– CBA kalkulace nutná pro přesvědčení klíčových hráčů–Všeobecná dohoda na hlavních přínosech cyklistiky–Dopady na veřejné zdraví jsou velké, pokud budou adresovány na neaktivní a starší lidi
– Komfort, bezpečnost a přímost hrají velkou roli k získání lidí pro cyklistiku–Více výzkumných dat je potřebné pro spolehlivé stanovení poplatků.
– Připravit metodiku, aby ji obce mohly používat!


2. Cyklostezka Labe – prezentace Ing. arch. Jana Rittera


1/ zhodnocení dosavadního vývoje výstavby Labské stezky v úseku
Nymburk - Poděbrady - soutok Cidlina - Libice nad Cidlinou ( pravý břeh
Nymburk - Kovanice - Chvalovice - Polabec - Poděbrady - levý břeh

2/ značení Libice Čelákovice pravý břeh:, projekt : Jan Ritter ( značení provedeno )

3/ zbývá úprava povrchu se změnami trasy
(doposud nelze podél řeky ) v oblasti Ostrá a Řehačka - Čelákovice

4/ další cíle: prodloužení Labské stezky po proudu směr Brandýs - Mělník - a dále

5/ prodloužení Labské stezky proti proudu:
a/ obnovení mostu - lávky přes Cidlinu nad soutokem ( přípravné práce, podklady, studie a
částečné projednání pro ÚR vypracováno - arch. Jan Ritter )

b/ pokračování podél Labe směr Oseček - Kolín s napojením na Pardubice - Hradec Králové a dále Špindlerův Mlýn )

3. Cyklostrategie – opatření 2.3.1.: Využití Strukturálních fondů


Mluvili jsme o nutnosti vytvoření návrhu základní sítě dálkových cyklotras, které by mohly být financovány ze strany EU. V této souvislosti Vám posílám:
- Návrh základní sítě dálkových cyklotras ČR
- Ukázka projektového listu jedné z cyklostezek (snahou bude získat tyto údaje ke všem velkým projektům)
Navíc dne 21.6. jdu za panem ministrem pro místní rozvoj s danou problematikou.

4. Cyklostrategie – opatření 2.3.2.: Synergický efekt 2006

V rámci konání Cyklokonference budou zaslány dopisy s výzvou k synergickému efektu:
– MD na hejtmany
– JČ kraj na ostatní kraje
– Město České Budějovice na ostatní statutární města
Zatím se tyto dopisy připomínkují.


5. Média, osobnosti, zapojení MMR, MŽP a MZD do cyklokonference


Jednoznačně bylo zdůrazněno, že bez mediální podpory a podpory politiků se toho moc nezmůže.

Bylo navrženo, aby MD oslovilo MMR, MŽP a MZD.
V tomto kontextu byly již připraveny zvací dopisy. V této chvíli leží na odboru kabinetu ministra dopravy a snad by je ministr mohl poslat svým kolegům ministrům.

Nová zpráva: Z iniciativy Nadace Jihočeské cyklostezky bude připraven dopis (asi na Paroubka), s žádostí o to, aby z prodeje TELECOMu byla vyčleněna částka na cyklostezky. Tuto iniciativu bude pravděpodobně koordinovat Jihočeský kraj. Více informace k tomu budu mít 29.6. Každopádně je nutné již teď hledat osobnosti, které by se pod ten dopis podepsaly.

6. CYKLOHAPPENING: Odpolední cyklojízda Poděbrady – Nymburk

Odpoledního "cyklo-happeningu" se zúčastnili také profesor PIRK a náměstek ministryně MUDr. Michael Vít, zástupci MZd, MD, místostarosta Poděbrad Jaromír Novák, ing. arch. Jan Ritter a další

Aktéři projeli úsek Labské stezky mezi Nymburkem a Poděbrady nejprve po nejstarším úseku Labské cyklotrasy z Poděbrad do Nymburka. Tam proběhla projížďka městem s krátkým výkladem o historii města. Po malém občerstvení se cyklisté vraceli po nově zbudované levobřežní stezce do Poděbrad a pokračovali až na Slavníkovské hradiště u Libice nad Cidlinou.

MOST CIDLINA:
Při zastávce na soutoku z Cidlinou proběhlo krátké zastavení u kamenného pilíře původního mostu přes Cidlinu, který v minulosti odnesla velká voda.

Účastníci byli seznámeni s projektem obnovení tohoto mostu a přislíbili, že každý v rámci svých možností podpoří myšlenku obnovení mostu, tak aby při následujícím (ch...) ročníku (cích..) Křišťálového srdce bylo možno pokračovat pod dálničním mostem podél Labe, přes Oseček směr Kolín.


Zapsal :
Jaroslav Martínek CDV
Ing. arch. Jan Ritter
Kontakty
LABSKÁ STEZKA, z.s.

objekt PIN
Za Žoskou 2506, 288 02 Nymburk
tel: +420 325 533 803
e-mail: info@labskastezka.cz
GPS: 50° 12' 1,4'' N, 15° 2' 31,5'' E
Naši partneři

Další naše
partnery naleznete
v sekci Partneři