Labská stezka propaguje
Podpořili nás
Hledáme spolupracovníky

LABSKÁ STEZKA o.s. HLEDÁ

regionální externí zástupce pro obchodní činnost v koridoru řeky Labe a Mrliny.

INFORMACE NA
TEL: 325 533 803, 777 55 66 90
nebo email: info@labskastezka.cz

Naše fotky na Rajčeti
Kalendář akcí
Pro partnery: přidat akci

Stručný vývoj Labské cyklotrasy

Popis Labské cyklotrasy č.2 Vrchlabí - Dolní Žleb stav 2016 zde

Mapa hotových cyklostezek na Labské cyklotrase zde

HISTORIE LABSKÉ CYKLOTRASY

Historie Labské stezky sahá do 80. let minulého století. V roce 1983 Jaroslav Ritter (*1925) a jeho syn Jaroslav (*1956) zpracovali návrh „Polabské cesty zdraví“: Pardubice - Mělník, který byl oceněn v soutěži Hledáme dokonalé projekty třetím místem. První skica Jaroslava Rittera st. pochází dokonce z roku 1977.

Na realizaci projektu v 80. letech nebyly prostředky, a tak první souvislý úsek mezi městy Libice n.C.-Poděbrady–Nymburk byl dokončen až počátkem 90. let. Stal se velmi oblíbeným a od té doby se datují aktivity o jeho rozšíření po celé délce Labe.

V některých městech existovaly dílčí zpevněné úseky cest vedené po Labské navigaci jako městské komunikace, parkové cesty, promenády (Hradec Králové, Pardubice, Kolín, Poděbrady, Nymburk, Roudnice n.L., Ústí n.L.), zpočátku nezpevněné. Rozpočty větších měst dovolovaly některé úseky postupně vyasfaltovat. Horší situace je dodnes obecně u obcí s menšíni rozpočty, které často logicky dávají přednost např. chodníkům nebo inženýrským sítím.

V polovině 90. let zadal Okresní úřad Nymburk Janu Ritterovi (*1950) zpracování projektu Labské cyklotrasy na území okresu Nymburk a projekt značení od Kolína do Čelákovic. Tehdy se začalo poprvé mluvit o Labské stezce a Labské cyklotrase jako o celostátní akci. V roce 2000 předal Ing. arch. Jan Ritter první mapové podklady firmě SHOCART a Labská cyklotrasa se poprvé objevila na celostátních mapách. V roce 2006 Jan Ritter ml. (*1977) a st. (*1950) zpracovali Vyhledávací studii Labských cyklotras po obou březích Labe na území Středočeského kraje, která je vodítkem pro přípravu stavby dalších úseků. Obdobnou studii pro Královéhradecký kraj zpracoval v roce 2004 Ing. arch. Martin Samohrd. Na Ústecku projektuje Labskou stezku od roku 2006 Petr Urban.

Jediným městem v ČR, které má vybudovanou asfaltovou cyklostezku po obou březích řeky Labe je město Nymburk. Poslední úsek Nymburk-Drahelice na pravém břehu byl otevřen 10.května 2011. Následující obec na tomto břehu - Kostomlátky, řešila doposud zejména kanalizaci a pískovnu a o stavbu cyklostezky po svém katastru nemá zájem. Jednou z možností je ponechat zde přírodní povrch a pěší Labskou stezku.
Levý břeh cyklotrasa KČT č. 0019: Obec Písty již delší dobu připravuje propojení spojky od mostu přes Výrovku k hospodě ke Kyselům a také pokračování po levém břehu směr jezero Sadská. Ve fázi projektu je levobřežní Labská stezka Kolín – Pňov - Předhradí - Poděbrady. kterou připravuje Středočeský kraj stejně jako úsek Kostelec nad Labem - Mělník. V červnu 2006 zorganizoval Jan Ritter konferenci o Labské stezce v Poděbradech. V rámci doprovodného programu prohlásil levobřežní stezku z Nymburka do Kerska za Hrabalovu stezku. Po této trase slavný spisovatel z Nymburka do Kerska skutečně chodil, ale pouze pěšky, na kole tudy nejezdil. V pátek 9.6.2006 v 16.00 za účasti významných osobností byla Hrabalova stezka pokřtěna.
Od roku 2012 je v provozu levobřežní asfaltová cyklostezka z Lázní Toušeň přes Brandýs n.L, do Kostelce n.L. a také úsek z Mělníka do Horních Počápel. Úsek na pravém břehu z Litole kolem elektrárny Lysá-Tři Chaloupky v roce 2006 pro Město Lysá n.L. vyprojektoval Miroslav Ondrák, bylo vydané i stavební povolení, ale realizace dodnes vázne na výkupech pozemků.
Královéhradecký a Pardubický kraj.
Prvním úsekem oddělené cyklostezky vybudovaném jako součást Labské cyklotrasy bylo 4,5 km cyklostezky podél řeky Labe v Hostinném (otevřeno 25.6.2009). V roce 2013 byl dokončen úsek Hradec Králové - Kuks (investor Královéhradecká labská ops) v délce 20 km + 6 km po existujících komunikacích v intravilánech měst a obcí. V přípravě je úsek z Hradce Králové do Pardubic dříve Stezka mechu a perníku, dnes Hradubická cyklostezka (investor DSO Hradubická labská zal. 2012). Oblíbený je úsek cyklostezky z Rábů pod Kunětickou horou do Pardubic.
Ústecký kraj.
Výstavba Labské stezky v Ústeckém kraji je nejdále, ale její dokončení v roce 2013 zbrzdily ničivé červnové povodně. Hotovo je na Ústeckém kraji cca 80 %.
Německá Elberadweg začala vznikat po povodních 2002, kdy bylo nutné rekonstruovat i mnoho objektů v okolí řeky, které dnes tvoří vybavení cyklostezek.

ZNAČENÍ LABSKÉ CYKLOTRASY

Garantem značení Labské cyklotrasy je Klub českých turistů - partner Labské stezky o.s. Plně proznačeny jsou všechny úseky od roku 2013, kdy bylo provedeno také přečíslování od Vrchlabí až do Dolního Žlebu na cyklotrasu č. 2. Na některých starších mapách lze ještě najít mezi Vrchlabím a Mělníkem č. 24. Vltavská cyklotrasa z Mělníka do Prahy měla do července 2013 číslo 2, dnes má č. 7.

Někteří vydavatelé map a knih i provozovatelé webů někdy za Labskou cyklotrasu považují chybně také cyklotrasu podle Vltavy (dnes č.7), která vede z Mělníka do Prahy. Labská cyklotrasa od Dolního Žlebu do Mělníka je součástí evropských cyklotrasy EuroVelo 7. V úseku Čelákovice - Kolín spolek Labská stezka koordinuje vyhledání trasy pro vyznačení EuroVelo 4.

Klub českých turistů je garantem značení Labské cyklotrasy a jeho údržby.
Spolek Labská stezka a vedení KČT prosazuje pro značení Labské cyklotrasy v terénu číselné označení. Páteřní trasa má č.2 a současně existují i alternativní úseky po cyklotrasách č. 0019, 4039, 4125, 24, nebo alternativní úseky kombinovaně značené.
Labská stezka se jako partner KČT shoduje i v jednotném názvu Labská cyklotrasa oproti nesprávným názvům: Labská cyklostezka, Labská stezka, Labská trasa. Název Labská cyklotrasa č.2 se zřetelně odlišuje od názvu spolku a obecně prospěšné společnosti Labská stezka z Nymburka. Jejich cílem je propagace koridoru Labe pro všechny jako destinace Labská stezka, jak je patrné i z piktogramů u loga Labské stezky, které je registrovanou ochrannou známkou.

PROPAGACE A MAPY LABSKÉ CYKLOTRASY

Až do roku 2010 existovaly mapové podklady, které jako Labskou cyklotrasu nebo dokonce cyklostezku anebo Labskou stezku propagovaly úsek Hřensko - Mělník - Praha.
V roce 2010 občanské sdružení Labská stezka uspělo ve výběrovém řízení a na základě objednávky Královéhradeckého kraje vydalo první atlas "Labské cyklotrasy v Královéhradeckém kraji" v českém, německém a anglickém jazyce a atlas Labské cyklotrasy ve Středočeském kraji v jazyce českém.
Občanské sdružení Labská stezka vydalo následně v roce 2011 Atlas Labské cyklotrasy v ČR, který v květnu 2013 obdržel cenu za 2. místo v soutěži TOURMAP, mezi 380 přihlášenými z celého světa.
Druhé vydání atlasu Labské cyklotrasy v Královéhradeckém kraji vyšlo po dokončení úseku Hradec Králové - Kuks 15. května 2013.

Kontakty
LABSKÁ STEZKA, z.s.

objekt PIN
Za Žoskou 2506, 288 02 Nymburk
tel: +420 325 533 803
e-mail: info@labskastezka.cz
GPS: 50° 12' 1,4'' N, 15° 2' 31,5'' E
Naši partneři

Další naše
partnery naleznete
v sekci Partneři