Labská stezka propaguje
Podpořili nás
Hledáme spolupracovníky

LABSKÁ STEZKA o.s. HLEDÁ

regionální externí zástupce pro obchodní činnost v koridoru řeky Labe a Mrliny.

INFORMACE NA
TEL: 325 533 803, 777 55 66 90
nebo email: info@labskastezka.cz

Naše fotky na RajčetiKalendář akcí
Pro partnery: přidat akci

Výroční zpráva 2017

Přehled aktivit Labské stezky o.s. v roce 2017

Akce spolku Labská stezka z.s. roku 2017 jsou přehledně uvedeny na www.labskastezka.cz v kalendáři akcí. Mezi hlavní aktivity spolku v roce 2017 patřily propagace Labské cyklotrasy, stezky Greenway Mrlina, pořádání vodáckých a pěších akcí, cyklojízd, pořádání a účast na seminářích, workshopech a konferencích a propagace projektu „Labská cyklotrasa od pramene k moři napříč Evropou bez bariér“.
Děkujeme všem, kteří podpořili naše projekty i veškerou činnost spolku Labská stezka z.s.

Podrobněji o akcích Labské stezky z.s.

Propagace, veletrhy, výstavy.

V první části roku 2017 jsme úspěšně prezentovali Labskou cyklotrasu, města a kraje na Labi na různých akcích, veletrzích a zejména v Brně na akci Region Tour a na prestižním veletrhu Holiday World Praha.
Předmětem činnosti spolku je rovněž marketing a průběžné, objektivní informování odborné i laické veřejnosti o stavu Labské cyklotrasy, jejich dokončených úsecích, akcích a novinkách. Na veletrzích jsme odpovídali hlavně na dotazy cykloturistů a také kolegů z infocenter na stav Labské cyklotrasy, na možnosti ubytování, služeb a typy na lokální zajímavosti a atraktivity.
Propagace činnosti probíhá průběžně jak na webu, tak i v atlase Labské cyklotrasy nebo formou skládacích map (Labská cyklotrasa, Mrlina), tištěných letáků a rovněž zodpovídáním telefonických a mailových dotazů na stav Labské cyklotrasy.

Cyklojízdy po Labské cyklotrase, koupání v Labi

V roce 2017 byla Labská stezka partnerem jarního Postřižinského Cyklootevíráku a podzimního Cyklozavíráku, s cyklojízdou po obou březích Labe. Roj 2017 byl věnován propagaci lázní na Labi, koupání v Labi, zpřístupňování řeky Labe pro rekreaci a zeleni kolem Labe. Proběhly akce zaměřené na úklid, údržbu a čistění břehů Labe a Mrliny. Proběhla jednání na Povodí Labe o možnosti zřízení rekreačních pláží na katastru města Nymburka z hlediska plavební dráhy a současné hloubky a stavu dna na vytypovaných místech.

Semináře, workshopy, jednání,konference

Aktivně jsme se zapojili do konferencí a workshopů o jednotné metodice hodnocení přístupnosti objektů pro hendikepované. Iniciovali jsme diskuzi a jednání o sjednocení barevnosti značení komunikací (semaforová barevnost) a turistických tras pro vozíčkáře v extravilanách. Obdobné označenování kategorií a stupńů přístupnopti komunikací (chodníky, obrubníky, přechody) je postupně aplikováno v intravilánech měst a obcí.
Jsme členy pracovní skupiny výše zmíněných aktivit, podporovaných MMR. Úzce spolupracujeme s KČT, Pražskou organizací vozíčkářů, NRZP, příslušnými destinacemi a infocentry.
Proběhla jednání na téma koupání v Labi a jeho přítocích, čistota vody v řekách, přístupy do vody, historické pláže, bezbariérové přístupyy do vody a bezabriérová místa pro rybolov.

Stezka Greenway Mrlina

Uspořádali jsme Odemykání a Zamykání Mrliny na podporu Dne Země a Dne vody spojené s úklidem břehů a čistěním koryta a břehů. Každoročními brigádami zlepšujeme zprůjezdnění řeky. Ve spolupráci s obcemi udržujeme průchodnou trasu po hrázích Mrliny mezi Nymburkem a Křincem. Jednáme s majiteli pozemků a Povodím Labe. Při akcích na propagaci stezky Greenway Mrlina spolupracujeme s refionálními organizacemi MAS: ("Podlipansko", "Svatojiřský les", "Otevřené zahrady Jičínska" a "Český ráj a Střední Pojizeří").

Ve spolupráci s Obcí Příchvoj - Markvartice i místními dobrovolníky spolupořádáme v polovině září Slavnosti Mrliny u jejího pramene, při nichž se navíc obnovuje tradice místního posvícení a Stínání kohouta. Projekt Greenway Mrlina je zařazen od roku 2009 do Cyklogenerelu Středočeského kraje.
Projekt podporuje Středočeský i Královéhradecký kraj.
Z akcí na Labi a Mrlině byly natočeny filmy, které jsou promítány na konferencích nebo jsou dostupné na www.labskastezka.cz a na www.youtube.cz.

Webové portály

Průběžně aktualizujeme webové portály:
www.labskastezka.cz, wwwtourdelabe.cz a www.gwmrlina.cz.
Soustavně monitorujeme a aktualizujeme stav služeb a v „Mapách" na webu a v sekci "Ubytování a další informace", od roku 2012 poskytujeme informace o službách a turistických atraktivitách v koridoru řeky Labe.

Ekonomika

Hospodaření zapsaného spolku Labská stezka z.s. za rok 2017, vykazuje účetní zisk ve výši 314.347,- Kč. Byla tím kompenzována ztráta z předchozích let. S ohledem na menší dotace ze státní zprávy oproti předchozímu období probíhala činnost spolku zejména dobrovolnicky a zaměřila se na poskytováním služeb místním samosprávám nebo poskytováním reklamy firmám z oblasti cestovního ruchu. Tímto zapsaný spolek Labská stezka pokrýval veřejně prospěšnou činnost v souladu se Stanovami i podmínkami přidělených dotací. Přehledné tabulky nákladů a výnosů jsou přílohou této zprávy.

Ing. arch. Jan Ritter Jan Polák
předseda Labské stezky z.s. účetnictví, ekonomika
______________________________________________________________________________________________

Výnosy 2017
Příjmy 2017
Dotace stát Veřejně Prosp. Činnost
Úřad práce 14 000,00 Kč
Nymburk 110 000,00 Kč
Rožďalovice 5 000,00 Kč
Kopidlno 5 000,00 Kč
Heřmanice 3 000,00 Kč
Kostomlaty 2 000,00 Kč
139 000,00 Kč 16,89%
Ostatní příjmy z VPČ
sponzorské dary FO 37 928,00 Kč
propagace obcí a firem 360 502,00 Kč
398 430,00 Kč 48,40%
Výnosy z VPČ celkem 537 430,00 Kč 65,29%
Vlastní hospodářská činnost
Atlasy 35 993,40 Kč
propagační předměty 18 490,00 Kč
služby 31 000,00 Kč
Map4Trip 241,00 Kč
odpis závazků 200 000,00 Kč
úroky BÚ 4,32 Kč
Výnosy z vastní HČ 285 728,72 Kč 34,71%
Výnosy účetní celkem 823 158,72 Kč 100,00%
Výnosy celkem
823 158,72 Kč

________________________________________________________________________________

Výdaje 2017
Náklady 2017
VHČ VPČ
Celkem
Režie
Režie
Materiál 67 701,00 Kč 67 701,00 Kč
Drobný majetek nákup a opravy 2 740,90 Kč 2 740,90 Kč
Potraviny pohoštění, občerst. 14 724,30 Kč 14 724,30 Kč
Telefon, internet a poštovné 40 920,80 Kč 40 920,80 Kč
Přepravné a cestovné 13 162,00 Kč 13 162,00 Kč
Práce a služby, grafika 3 879,00 Kč 3 879,00 Kč
Nájem 46 729,16 Kč 46 729,16 Kč
Propagace a reklama 2 420,00 Kč 2 420,00 Kč
Mzdy a osobní náklady 310 595,00 Kč 310 595,00 Kč
Ostatní režie 5 939,15 Kč 5 939,15 Kč
508 811,31 Kč 5 939,15 Kč 502 872,16 Kč


Kontakty
LABSKÁ STEZKA, z.s.

objekt PIN
Za Žoskou 2506, 288 02 Nymburk
tel: +420 325 533 803
e-mail: info@labskastezka.cz
GPS: 50° 12' 1,4'' N, 15° 2' 31,5'' E
Naši partneři

Další naše
partnery naleznete
v sekci Partneři