Labská stezka propaguje
Podpořili nás
Hledáme spolupracovníky

LABSKÁ STEZKA o.s. HLEDÁ

regionální externí zástupce pro obchodní činnost v koridoru řeky Labe a Mrliny.

INFORMACE NA
TEL: 325 533 803, 777 55 66 90
nebo email: info@labskastezka.cz

Naše fotky na RajčetiKalendář akcí
Pro partnery: přidat akci

Výroční zpráva 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015
Výroční zpráva spolku Labská stezka o.s. za rok 2015

Stručně úvodem - Přehled aktivit Labské stezky o.s. v roce 2015

Akce občanského sdružení Labská stezka o.s. roku 2015 jsou přehledně uvedeny na www.labskastezka.cz v kalendáři akcí 2015 . Mezi hlavní aktivity sdružení v roce 2015 patřily propagace Labské cyklotrasy bez bariér, stezky Greenway Mrlina, pořádání cyklojízd Tour de Labe, práce na projektu a uspořádání konference „Labská cyklotrasa od pramene k moři napříč Evropou bez bariér“. Děkujeme všem, kteří podpořili naše projekty, konferenci a činnost spolku Labská stezka o.s.

Podrobněji o akcích Labské stezky o.s.
Propagace, veletrhy, výstavy V první části roku 2015 jsme úspěšně prezentovali Labskou cyklotrasu, města a kraje na Labi na veletrzích: Regiontour Brno, Holiday World Praha, Regiony ČR v Lysé nad Labem, Infotour a Cykloturistika v Hradci Králové, For Bikes Praha, Lodě na vodě Praha a Lodě na Labi Nymburk, Euroregion Tour Jablonec nad Nisou a NON Handicap a Pragomedica Praha.
Cílem činnosti je marketing a průběžné a objektivní informování odborné i laické veřejnosti o stavu Labské cyklotrasy, dokončených úsecích, akcích a novinkách. Na veletrzích jsme odpovídali hlavně na dotazy cykloturistů a také kolegů z infocenter na stav Labské cyklotrasy, možnosti ubytování, služeb a typy na zajímavosti a atraktivity.
Propagace probíhá průběžně i na webu, formou map a atlasů a tištěných letáků a také zodpovídáním telefonických a mailových dotazů na stav Labské cyklotrasy. Uspořádali jsme několik výstav o Mrlině a o jízdách Tour de Labe též jako součást zářiové konference.
Cyklojízdy Tour de Labe
Tradiční cyklojízdy, spojený s mapováním bariér: "Tour de Labe pro všechny" proběhl na území krajů Královéhradeckého, Pardubického a Středočeského kraje 8.-10.5., 22.5., 13.9. Byli jsme partnery Postřižinského Cyklootevíráku (2.5.) a Cyklozavíráku (10.10.)
Z akcí na Mrlině a na Labi byly natočeny filmy, které byly promítnuty na konferenci a jsou dostupné na webech: www.labskastezka.cz. www.tourdelabe.cz, www.gwmrlina.cz.

Konference, semináře, workshopy
Uspořádali jsme v sídle Labské stezky Cyklistickou akademii pro polabská města ve spolupráci s Jaroslavem Martinkem. Akce se zúčastnil hejtman Středočeského kraje a starosta města Nymburka. Aktivně jsme se zapojili do workshopů o jednotné metodice hodnocení přístupnosti objektů pro handicapované. Iniciovali jsme diskuzi ke sjednocení kategorizace a barevnosti turistických tras pro vozíčkáře v extravilánech a komunikací v intravilánech měst a obcí. Jsme členy pracovní skupiny výše zmíněných aktivit, podporovaných MMR. Úzce spolupracujeme s KČT, Pražskou organizací vozíčkářů, NRZP, destinacemi a infocentry.
Jednou z nejvýznamnějších akcí byla dvoudení konference v Nymburce: „Labská cyklotrasa od pramene k moři napříč Evropou bez bariér", na kterou nám poskytli záštitu hejtmani krajů a starosta města Nymburka.

Greenway Mrlina
Uspořádali jsme Odemykání a Zamykání Mrliny na podporu Dne Země a Dne vody spojené s úklidem břehů a čistěním koryta. Každoročními brigádami zlepšujeme zprůjezdnění řeky. Ve spolupráci s obcemi udržujeme průchodnou trasu po hrázích Mrliny mezi Nymburkem a Křincem. Jednáme s majiteli pozemků a Povodím Labe. Při akcích na propagaci stezky Greenway Mrlina spolupracujeme s MAS: "Podlipansko", "Svatojiřský les", "Otevřené zahrady Jičínska" a "Český ráj a Střední Pojizeří".

Ve spolupráci s Obcí Příchvoj - Markvartice a místními dobrovolníky pořádáme v polovině září Slavnosti Mrliny u jejího pramene, při nichž se navíc obnovuje tradice místního
Posvícení a Stínání kohouta. Projekt Greenway Mrlina je zařazen od roku 2009 v Cyklogenerelu Středočeského kraje. Projekt podporuje Středočeský i Královéhradecký kraj.

Webové portály
Průběžně aktualizujeme webové portály:
www.labskastezka.cz, wwwtourdelabe.cz a www.gwmrlina.cz.
Soustavně monitorujeme a aktualizujeme stav služeb a v „Mapách" na webu a v sekci "Ubytování a další informace" od roku 2012 poskytujeme informace o službách a turistických atraktivitách v koridoru řeky Labe.

Ekonomika
Hospodaření občanského sdružení Labská stezka za rok 2015, vykazuje účetní ztrátu ve výši 34.721,- Kč. Tento výsledek je způsoben rozdílem mezi rozpočtovanými náklady v žádostech o dotace ÚSC a skutečně přidělenými dotacemi.
Labská stezka o.s. nemůže již více omezovat realizaci svých projektů a skutečné náklady pak výrazně převyšují výnosy z dotací. Přesto že jsme se snažili naši veřejně prospěšnou činnost pro Labskou stezku a Greenway Mrlina a Jizera finančně pokrýt zvýšeným výběrem účastnických poplatků na našich akcích a vlastní hospodářskou činností, tedy prodejem atlasů, výrobou filmu a poskytováním služeb místním samosprávám nepodařilo se nám deficit finančních prostředků plně pokrýt.
V tomto roce významná část práce předsedy sdružení proběhla dobrovolnicky. Nedostatek finančních prostředků byla řešena půjčkou od fyzických osob. Přehledné tabulky nákladů a výnosů jsou přílohou této zprávy.
Ing. arch. Jan Ritter Jan Polák
předseda Labské stezky o.s. účetnictví, ekonomika

Související dokumenty ke shlédnutí:

Rozvaha 2015
Výsledovka 2015
Příjmy 2015
Výdaje 2015

Kontakty
LABSKÁ STEZKA, z.s.

objekt PIN
Za Žoskou 2506, 288 02 Nymburk
tel: +420 325 533 803
e-mail: info@labskastezka.cz
GPS: 50° 12' 1,4'' N, 15° 2' 31,5'' E
Naši partneři

Další naše
partnery naleznete
v sekci Partneři