Labská stezka propaguje
Podpořili nás
Hledáme spolupracovníky

LABSKÁ STEZKA o.s. HLEDÁ

regionální externí zástupce pro obchodní činnost v koridoru řeky Labe a Mrliny.

INFORMACE NA
TEL: 325 533 803, 777 55 66 90
nebo email: info@labskastezka.cz

Naše fotky na RajčetiKalendář akcí
Pro partnery: přidat akci

Výroční zpráva 2014


Výroční zpráva spolku Labská stezka o.s. za rok 2014

Stručně úvodem - Přehled aktivit Labské stezky o.s. v roce 2014

Akce občanského sdružení Labská stezka o.s. roku 2014 jsou přehledně uvedeny na www.labskastezka.cz v kalendáři akcí 2014 . Významné události jsou v sekci Historie.
Mezi hlavní aktivity sdružení v roce 2014 patřily propagace Labské cyklotrasy a Greenway Mrlina, pořádání cyklojízd Tour de Labe, práce na projektu a uspořádání konference „Labská cyklotrasa od pramene k moři napříč Evropou bez bariér“. Děkujeme všem, kteří podpořili naše projekty, konferenci a celoroční činnost občanského sdružení Labská stezka o.s.

Podrobněji o akcích Labské stezky o.s.
Propagace, veletrhy, výstavy V první části roku 2014 jsme úspěšně prezentovali Labskou cyklotrasu, města a kraje na Labi na veletrzích: Regiontour Brno, Holiday World Praha, Regiony ČR v Lysé nad Labem, Infotour a Cykloturistika v Hradci Králové, For Bikes Praha, Lodě na vodě Praha a Lodě na Labi Nymburk, NON Handicap a Pragomedica Praha.
Cílem činnosti je marketing a průběžné a objektivní informování odborní i laické veřejnosti o stavu Labské cyklotrasy, dokončených úsecích, akcích a novinkách. Na veletrzích jsme odpovídali hlavně na dotazy cykloturistů a také kolegů z infocenter na stav Labské cyklotrasy, možnosti ubytování, služeb a typy na zajímavosti a atraktivity.
Propagace probíhá průběžně i na webu, formou atlasu a tištěných letáků a také zodpovídáním telefonických a mailových dotazů na stav Labské cyklotrasy. Uspořádali jsme několik výstav o Mrlině a o jízdách Tour de Labe též jako součást zářiové konference.
Seriál cyklojízd Tour de Labe pro všechny
Tradiční seriál cyklojízd, spojený s mapováním bariér: "Tour de Labe pro všechny" proběhl na území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Středočeského a Ústeckého. Z cyklojízd byly natočeny filmy, které byly promítnuty na konferenci a jsou dostupné na našich webech.

Konference, semináře, workshopy
Uspořádali jsme v sídle Labské stezky Cyklistickou akademii pro polabská města ve spolupráci s Jaroslavem Martinkem. Akce se zúčastnil hejtman Středočeského kraje a starosta města Nymburka. Aktivně jsme se zapojili do workshopů o jednotné metodice hodnocení přístupnosti objektů pro handicapované. Iniciovali jsme diskuzi ke sjednocení kategorizace a barevnosti turistických tras pro vozíčkáře v extravilánech a komunikací v intravilánech měst a obcí. Jsme členy pracovní skupiny výše zmíněných aktivit, podporovaných MMR. Úzce spolupracujeme s KČT, Pražskou organizací vozíčkářů, NRZP, destinacemi a infocentry.
Jednou z nejvýznamnějších akcí byla konference v konferenčním sále gotického hradu v Litoměřicích: „Labská cyklotrasa od pramene k moři napříč Evropou bez bariér", na kterou nám poskytli záštitu hejtmani krajů a starosta města Litoměřic.


Greenway Mrlina
Při akcích na propagaci stezky Greenway Mrlina jsme zahájili spolupráci s MAS: "Podlipansko", "Svatojiřský les", "Otevřené zahrady Jičínska" a "Český ráj a Střední Pojizeří".
Uspořádali jsme Odemykání a Zamykání Mrliny na podporu Dne Země a Dne vody, spojené s úklidem břehů a čistěním koryta. Každoročními brigádami zlepšujeme zprůjezdnění řeky, jednáme s majiteli pozemků a Povodím Labe.
Ve spolupráci s Obcí Příchvoj - Markvartice a místními dobrovolníky pořádáme v polovině září Slavnosti Mrliny u jejího pramene, při nichž se navíc obnovuje tradice místního
Posvícení a Stínání kohouta. Projekt Greenway Mrlina je zařazen od roku 2009 v Cyklogenerelu Středočeského kraje. Projekt podporuje Středočeský i Královéhradecký kraj.

Webové portály
Průběžně aktualizujeme webové portály:
www.labskastezka.cz, wwwtourdelabe.cz a www.gwmrlina.cz.
Soustavně monitorujeme a aktualizujeme stav služeb a v „Mapách" na webu a v sekci "Ubytování a další informace" od roku 2012 poskytujeme informace o službách a turistických atraktivitách v koridoru řeky Labe.

Ekonomika

Veškerou naši veřejně prospěšnou činnost pro Labskou stezku a projekt Greenway Mrlina, jsme museli finančně pokrýt výběrem účastnických poplatků na našich akcích a vlastní hospodářskou činností, tedy prodejem atlasů, výrobou filmu a poskytováním služeb místním samosprávám.

V tomto roce veškerá práce předsedy sdružení proběhla dobrovolnicky bez nároku na odměnu. Nedostatek finančních prostředků na vrácení dotace byla řešena půjčkou od fyzických osob. Přehledné tabulky nákladů a výnosů jsou přílohou této zprávy.

Ing. arch. Jan Ritter Jan Polák
předseda Labské stezky o.s. účetnictví, ekonomika

________________________________________________________________________________________________________________
Náklady 2014 spolek Labská stezka o.s. IČ 22840451
VPČ VPČ VPČ VPČ VPČ
Konference
Položka Celkem Atlasy výstavy GWM Nadregion TDL Režie
Materiál 153 068 84 427 2 969 2 613 377 53 931 8 751
Drobný majetek nákup, opravy 39 673 930 2 519 10 039 19 236 6 949
Potraviny pohoštění, občerst. 18 798 10 945 0 708 4 632 2 513
Telefon, internet a poštovné 26 755 2 640 0 946 2 731 4 122 16 315
Přepravné a cestovné 102 462 22 818 10 290 21 695 42 782 4 877
Práce a služby web, grafika
Realizace akcí, účetnictví, filmy 293 481 14 466 11 534 6 821 94 700 138 419 27 541
Nájem 132 359 52 507 0 0 36 112 43 740
Mzdy a osobní náklady 800 865 0 0 465 965 219 608 115 292
Ostatní režie 6 990 0 0 0 579 6 411
1 574 451 101 533 101 703 23 189 596 215 519 420 232 390
Veřejně prospěšná činnost: 1 472 918
Vlastní hospodářská činnost: 101 533
___________________________________________________________________________________________________________

Výnosy 2014 spolek Labská stezka o.s.
Dotace státní na veřejně prospěšnou činnost
Královéhradecký kraj NRS 96 687
Královéhradecký kraj 65 000
Pardubický kraj 6 000
Nymburk 40 000
Čelákovice 20 000
Lysá nad Labem 2 000
Poděbrady 5 000
Sadská 5 000
Mělník 5 000
Kolín 20 000
Neratovice 10 000
Kostelec n. L. 3 000
Rožďalovice 5 000
Dvůr Králové NRS 96 687
Křinec 2 000
Pardubice 120 000
Úřad práce 304 000
Granty a dotace celkem 805 374 72,78%
Ostatní příjmy z VPČ
od účastníků akcí 5 000 0,45%
Výnosy z VPČ celkem 810 374 73,23%
Vlastní hospodářská činnost
Atlasy 232 069
Propagace a reklama 50 213
úrok BÚ 73
ostatní výnosy 13 915
Výnosy z vastní HČ 296 270 26,77%
Výnosy účetní celkem 1 106 644 100,00%
Výnosy celkem 1 106 644
Kontakty
LABSKÁ STEZKA, z.s.

objekt PIN
Za Žoskou 2506, 288 02 Nymburk
tel: +420 325 533 803
e-mail: info@labskastezka.cz
GPS: 50° 12' 1,4'' N, 15° 2' 31,5'' E
Naši partneři

Další naše
partnery naleznete
v sekci Partneři