Labská stezka propaguje
Podpořili nás
Hledáme spolupracovníky

LABSKÁ STEZKA o.s. HLEDÁ

regionální externí zástupce pro obchodní činnost v koridoru řeky Labe a Mrliny.

INFORMACE NA
TEL: 325 533 803, 777 55 66 90
nebo email: info@labskastezka.cz

Naše fotky na RajčetiKalendář akcí
Pro partnery: přidat akci

Výroční zpráva o.s. Labská stezka 2013

ke stažení také v PDF

Stručně úvodem

Přehled aktivit Labské stezky o.s.

Akce občanského sdružení Labská stezka o.s. roku 2013 jsou přehledně uvedeny na www.labskastezka.cz v kalendáři akcí 2013 i s odkazy na propagaci, tiskové zprávy, fotogalerie, filmy a videa, media. Historie Labské stezky, studií, projektů, akcí a aktivit uvádíme v sekci Stav a historie Labské trasy

Mezi hlavní aktivity sdružení v roce 2013 patřily propagace Labské cyklotrasy a Greenway Mrlina, organizace seriálu cyklojízd Tour de Labe, pokračování projektu a uspořádání konference „Labská cyklotrasa od pramene k moři napříč Evropou bez bariér", vydávání atlasů, natáčení filmů.

Rok 2013 byl pro naše sdružení přelomový. Skončila éra dobrovolnictví a sdružení poprvé v historii zaměstnalo na celý rok dvě osoby na plný úvazek.

K projektu Greenway Mrlina se připojily čtyři MAS (Místní akční skupiny).

Děkujeme všem, kteří podpořili naše projekty, jízdy Tour de Labe, konferenci a celoroční činnost občanského sdružení Labská stezka o.s.


Podrobněji o akcích Labské stezky o.s.

Propagace, veletrhy, výstavy

V první části roku 2013 jsme úspěšně prezentovali Labskou cyklotrasu, města a kraje na Labi na veletrzích: Regiontour Brno, Regiony ČR v Lysé nad Labem,
Infotour a Cykloturistika v Hradci Králové, FOR BIKES Praha.

Cílem propagace je také průběžné a objektivní informování veřejnosti o stavu Labské cyklotrasy, dokončených úsecích, akcích a novinkách. Významné byly informace o sjízdnosti po červnových povodních, které od nás přebírala media, infocentra a jiné weby (České středohoří, Nadace Partnerství, města na Labi)

Propagace probíhala průběžně i na webu, formou atlasu a tištěných letáků, zodpovídáním telefonických a mailových dotazů na stav Labské cyklotrasy.

Uspořádali jsme několik výstav o Mrlině a o jízdách Tour de Labe ve vestibulu Královéhradeckého kraje, též jako součást zářiové konference. Výstavu "Nápady pro Nymburk" jsme instalovali na dobu 3 měsíců v Obecním domě v Nymburce.

Seriál cyklojízd Tour de Labe pro všechny

Tradiční seriál cyklojízd, spojený s mapováním bariér: "Tour de Labe pro všechny" proběhl na území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Středočeského a Ústeckého. Z cyklojízd byly natočeny filmy, které byly promítnuty na konferenci a jsou dostupné na našich webech.

Konference, semináře, workshopy

Zúčastnili jsme se konference: „Žena a cestovní ruch" v Hradci Králové a „Voda a cestovní ruch" v Litoměřicích. Aktivně jsme se zapojili do workshopů o jednotné metodice hodnocení přístupnosti objektů pro handicapované. Iniciovali jsme diskuzi ke sjednocení kategorizace a barevnosti turistických tras pro vozíčkáře v extravilánech a komunikací v intravilánech měst a obcí. Jsme členy pracovní skupiny výše zmíněných aktivit, podporovaných MMR. Úzce spolupracujeme s KČT, Pražskou organizací vozíčkářů, NRZP, destinacemi a infocentry.

Jednou z nejvýznamnějších akcí byla konference v sále zastupitelstva Královéhradeckého krajského úřadu: „Labská cyklotrasa od pramene k moři napříč Evropou bez bariér", na kterou nám poskytli záštitu hejtmanství všech 4 krajů. Na stejnojmenný dlouhodobý projekt jsme v roce 2013 obdrželi významnou dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj, za kterou děkujeme.

Greenway Mrlina

Při akcích na propagaci stezky Greenway Mrlina jsme zahájili spolupráci s MAS: "Podlipansko", "Svatojiřský les", "Otevřené zahrady Jičínska" a "Český ráj a Střední Pojizeří".

Uspořádali jsme Odemykání a Zamykání Mrliny na podporu Dne Země a Dne vody, spojené s úklidem břehů a čistěním koryta. Každoročními brigádami zlepšujeme zprůjezdnění řeky, jednáme s majiteli pozemků a Povodím Labe.

Ve spolupráci s Obcí Příchvoj - Markvartice a místními dobrovolníky pořádáme v září Slavnosti Mrliny u jejího pramene, při nichž se navíc obnovuje tradice
Posvícení. Projekt Greenway Mrlina je zařazen od roku 2009 v Cyklogenerelu Středočeského kraje. Projekt podporuje i Královéhradecký kraj.

Výdělečná činnost

Průběžný sběr informací, aktualizace map a atlasů. K otevření cyklostezky Hradec Králové - Kuks jsme v květnu 2013 vydali "Atlas Labské cyklotrasy v Královéhradeckém kraji"

Za atlas "Labská cyklotrasa v ČR" jsme v květnu obdrželi 2. cenu v přehlídce TOURMAP, mezi 380 přihlášenými mapovými průvodci z celého světa.

Zapojili jsme se do přípravy dalších úseků cyklostezek v Královéhradeckém kraji, speciálně na cyklotrasách č. 2 (Labská cyklotrasa) a č. 22 (Příhraniční cyklotrasa).

Studie proveditelnosti uvedených tras je součástí "Nadregionální strategie cyklo, bike a inline produktů", kterou zpracováváme spolu s Královéhradeckou Labskou o.p.s. pro Královéhradecký kraj.

Webové portály

Průběžně aktualizujeme tři webové portály:
www.labskastezka.cz, wwwtourdelabe.cz a www.gwmrlina.cz.

Soustavně monitorujeme a aktualizujeme stav služeb a v „Mapách" na webu a v sekci "Ubytování a další informace" od roku 2012 poskytujeme informace o službách a turistických atraktivitách v koridoru řeky Labe.

Ekonomika

Přehledné tabulky nákladů a výnosů níže.

PŘÍJMY 2013 - tabulka ke stažení ZDE
VÝDAJE 2013 - tabulka ke stažení ZDE

Příjmy občanského sdružení v roce 2013 byly
1.709.626,- Kč
Státní dotace (veřejně prospěšná činnost) 1.517.154,- Kč
Výdaje občanského sdružení v roce 2013 byly 1.996.790,- Kč
Mzdy zaměstnanců 670.538,- Kč
Práce a služby, web, filmy, grafika, akce 653.845,- Kč
Nájemné za kanceláře a provozní místnosti 153.626,- Kč

Hospodaření sdružení Labská stezka o.s. za rok 2013 vykázalo ztrátu ve výši 287 164,- Kč. Tento výsledek je způsoben povinností vrátit podíl dotací za města, která se nepřipojila k NS (jde hlavně o města na cyklotrase č. 22) a také absencí očekávaných grantů a dotací. Ztráta je krytá půjčkou od zakladatele sdružení.

Tímto současně děkujeme těm, kteří Labskou stezku o.s. v roce 2013 podpořili:

• Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

• kraje: Královéhradecký, Pardubický, Středočeský

• města: Nymburk, Hradec Králové, Jaroměř, Poděbrady, Sadská, Kolín, Týnec nad Labem, Dvůr Králové, Čelákovice, Lysá nad Labem, Vrchlabí, Mělník, Děčín, Jičín, Velké Žernoseky

• Nadace VIA, MAS Otevřené zahrady Jičínska

 

 

__________________________________________________________________________________________


Jan Polák, účetnictví a ekonomika

Ing. arch. Jan Ritter, předseda Labská stezka o.s.Kontakty
LABSKÁ STEZKA, z.s.

objekt PIN
Za Žoskou 2506, 288 02 Nymburk
tel: +420 325 533 803
e-mail: info@labskastezka.cz
GPS: 50° 12' 1,4'' N, 15° 2' 31,5'' E
Naši partneři

Další naše
partnery naleznete
v sekci Partneři