Labská stezka propaguje
Podpořili nás
Hledáme spolupracovníky

LABSKÁ STEZKA o.s. HLEDÁ

regionální externí zástupce pro obchodní činnost v koridoru řeky Labe a Mrliny.

INFORMACE NA
TEL: 325 533 803, 777 55 66 90
nebo email: info@labskastezka.cz

Naše fotky na RajčetiKalendář akcí
Pro partnery: přidat akci

Výroční zpráva o.s. Labská stezka 2010

Úvodem

Mezi hlavní akce roku 2010 patřily čtyři propagační akce pro projekt Greenway Mrlina, jízdy po Labské cyklotrase u nás a v Německu a také účast na výstavách a veletrzích.

1. Greenway Mrlina

Stezka Greenway Mrlina propojí Nymburk - Křinec - Rožďalovice - Kopidlno - Jičín.

1.1

V lednu 2010 napadlo hodně sněhu, a tak se 17.1. vydařilo hned první lyžařské zimní putování s Eliškou Přemyslovnou po hrázích Mrliny z Křince přes Vestec, Havransko Rašovice, Budiměřice a do Nymburka. Ozdobou výpravy byla Eliška Přemyslovna s doprovodem na koních viz společné foto před hostincem U Táboráka v Rašovicích. Večerní hodnocení proběhlo na Staré rybárně.

1.2

Výstava GREENWAY MRLINA a příroda kolem ní

Máme dobrou spolupráci se ZUŠ Nymburk, jejíž žáci malovali přírodu kolem Mrliny. V únoru a březnu 2010 jsme ta nejlepší umělecká díla vystavili ve vestibulu nymburské knihovny. Vystavena tam byla dále studie stezky Mrlina a také fotografie Jana Rittera z léta
i zimy u Mrliny.

1.3

Dne 9. března proběhla v knihovně komentovaná prohlídka výstavy a promítání filmů o akcích Tour de Labe, Elišce Přemyslovně a Greenway Mrlina.

1.4

Odemykání Mrliny - jarní akce ke Dni vody a Dni země, spojená s úklidem břehů Mrliny. Dne 11. dubna jsme poprvé vyrazili na lodích po Mrlině od Bučického rybníka do Nymburka. Plavba byla dobrodružná, protože horní tok byl hodně neprostupný, ale nakonec všichni
ve zdraví dopluli ke Staré rybárně na přístav v Nymburce.

1.5

Na 29. května připadlo výročí 700 let od příchodu Elišky Přemyslovny do Nymburka. Na jeho počest jsme uspořádali Letní putování s Eliškou jako Dětský den na Greenway Mrlina. Start byl v 8.00 tradičně u Staré rybárny a po cestě na děti čekalo několik stanovišť s úkoly
a otázkami o přírodě. Ti nejmenší končili po 4 km v Budiměřicích. Z Havranska (po 8 km) odjeli 2 pramice s dětmi a rodiči po proudu do Nymburka. Zbytek výpravy dorazil do Křince, kde se konaly hned dvě výstavy, a to výstava Stará škola na zámku a výstava historických vojenských vozidel na náměstí.

Tyto akce podpořila Nadace Partnerství Greenways, hlavním organizátorem byl Jan Ritter, partnery byly: ZUŠ Nymburk, SDH Nymburk a Křinec, HZS Nymburk,
spolupracovali: Jiří Vetešník, Petr Hasan, Pavel Hamták, a další. Všem děkujeme.


___________________________________________________________________________

2. Výstavy a veletrhy:

2.1 V únoru 2010 jsme se zúčastnili veletrhu Regiony ČR na výstavišti v Lysé nad Labem. Stánek Labské stezky patřil, dle mínění hostů, k nejzajímavějším.

2.2 V březnu jsme se zúčastnili veletrhu FOR BIKES v areálu PVA Letňany Praha. Naše propagační bannery se objevily ve stánku Středočeského a Ústeckého kraje.

2.3 Výstava Greenway Mrlina a příroda kolem ní, viz bod 1.2 a 1.3

3. Akce na Labské cyklotrase a Elberadweg

3.1 Tour de Labe II. - Rotary Elbetour

Trasa: Děčín - Magdeburg: termín 2. - 6. 7. 2010

Ambicí občanského sdružení Labská stezka je prohloubení spolupráce čtyř krajů, měst, obcí, Povodí Labe, KRNAPU, Nadace Partnerství a dalších subjektů s cílem dokončit Labské cyklostezky. Z tohoto důvodu jsme na další jízdu ze série Tour de Labe pozvali zástupce těchto institucí. Zástupci většiny krajů a některých měst se celé jízdy také aktivně zúčastnili.

ROTARY KLUBY na řece Labi.

Dalším potencionálním partnerem, dnes hlavně projektu Labská stezka bez bariér, jsou české a německé Rotary kluby na Labi.

Na přípravě červencové jízdy se podílely německý RC Riesa (Sabine Guerrfroy a Mathias Kirsten) a RC Jičín (Jan Ritter) a RC Poděbrady (Jan Bílek). Jízdy se zúčastnili za vedení distriktu 2240 Rotary International František Ryneš a guvernér Martin Timr. V Drážďanech přišel na večerní setkání rovněž guvernér distriktu 1880 Sohnhard Lungfiel. Během jízdy proběhlo postupně setkání s osmi Rotary Kluby v městech na řece Labi.

Nadace Partnerství

S přípravou a organizací během jízdy pomohla Nadace Partnerství, zastoupená na akci početnou skupinou cyklistů. Nadace poskytla doprovodné vozidlo, které řídil Jan Bílek z RC Poděbrady.

3.2 Tour de Labe Rotary handicap

Trasa: Špindlerův Mlýn - pramen Labe - Děčín : Termín 13. - 21. 9. 2010

Akce k Evropskému týdnu mobility a ke Dni bez aut.

Hlavním cílem akce bylo mapování bariér na Labské stezce.Během devíti dnů jsme ujeli 431,75 km.

Maximální rychlost handbiku při sjezdu ze Zlatého návrší na Mísečky byla 57,9 km/hod.Nejkratší etapa: Velký Osek - Nymburk 23,56 km

Nejdelší etapa: Nymburk - Mělník 67,05 km

Průměrně denně ujeto 47,97 km

Průměrná rychlost 15,5 km/hod.

Hlavní bariéry: schody a obrubníky, frekventované silnice, blátivé a nezpevněné úseky, nedostatečné značení

Největší bariéra: zdymadlo Střekov - zahájena jednání s Povodím Labe a Ústeckým krajem
o odstranění.

Nejvyšší bariéra: lávka přes Labe v Káraném

Nejhorší počasí: Výjezd na Zlaté návrší 13. 9. 2010 a etapa od pramene Labe 14. 9. 2010Nejlepší místní jízda: Pardubice

Nejhezčí zážitek: jízda rychlým člunem s panem Imramovským v Roudnici n/L

Největší výška překonaná schodolezem fy Patron: věž chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně

Nejlepší asistence pro vozíčkáře: firma Patron a její zástupce Helena Šádková

Cyklojízdu nafilmoval štáb studia DSi Hradec Králové pod vedením Silvie Dyšákové.
Na kole jízdu doprovázeli profesionální kameraman Libor Kozák z Prahy a kameramani-amatéři Jiří Vetešník s Karlem Johnem z Nymburka a Petr Novotný za RC Hradce Králové. Doposud byly z akce sestřihány 2 filmy. Půlhodinový dokument Silvie Dymákové Tour de Labe handicap a šestiminutový informační dokument Bariéry Jana Rittera a Libora Kozáka. Hlavní dokument byl promítán na několika veletrzích a konferencích, byl vybrán na festival horolezeckých filmů do Teplic nad Metují, jednáme také o uvedení v ČT.

Další informace na www.tourdelabe.cz

4. Webová doména: www.labskastezka.cz

Značné úsilí jsme věnovali rozvoji webu www.labskastezka.cz. Hlavním tvůrcem stránek je Jan Blažek a firma „prezentujmese". Na údržbě webu v jednotlivých sekcích pracuje v současnosti 4 - 5 lidí. Vyvíjíme způsob prezentace bariér a labských cyklotras v mapách.

Zpočátku jsme využívali mapy Google (ty ale neměly v roce 2010 vůbec zmapované turistické cesty v Krkonoších). Proto jsme v průběhu roku přešli na mapy „Seznam".

5. Mapy a průvodce

Jednali jsme o spolupráci s KČT (pan Markvart a značkaři), s výrobci navigací (Garmin),
s vydavateli map: ROSY Mělník (pan Rohlík), Shocart (na FOR BIKES), Kartografia
a Cykloknihy.

Na přelomu roku jsme na základě úspěšného výběrového řízení Královéhradeckého kraje vydali průvodce Labská stezka v Královéhradeckém kraji.

6.Hodnocení a podpora

V roce 2010 proběhla řada úspěšných akcí na podporu Labské cyklotrasy a Greenway Mrlina.

Akci Tour de Labe handicap podpořily: Středočeský, Královéhradecký a Pardubický kraj, dále města Špindlerův Mlýn, Vrchlabí, Dvůr Králové nad Labem, Pardubice, Kolín, Nymburk, Lysá nad Labem, Roudnice nad Labem a Děčín.

Privátními sponzory byly firmy Patron Mělník a Lesy Horský.

7. Ekonomika

Hospodářský výsledek sdružení Labská stezka v roce 2010 byl kladný, jelikož byl ovlivněn příjmem platby od Královéhradeckého kraje na Atlas Labské stezky těsně před koncem hospodářského roku. Rozhodující náklady k této akci proběhly a byly účtovány až v průběhu roku následujícího.Finančně nejnáročnější akce roku byla Tour de Labe handicap.

Její celkové náklady činily 424 570,- Kč, z čehož města poskytla 56.000,- Kč a sponzoři 86.960,- Kč.

Středočeský, Královéhradecký a Pardubický kraj se podílely na akci v poměru (4 : 4 : 1).

Firma Patron Mělník doposud neuhradila druhou splátku ve výši 40.000,- Kč.

Spolufinancování akce Tour de Labe 2010 z vlastních prostředků bylo: 102 610,- KčTour de Labe handicap 2010

VÝDAJE

ubytování, snídaně

60 972,00 Kčpropagace, plakáty, foto, media, trika

81 538,00 Kčpříprava leden-září, organizace akce, doprava, průzkumy

198 990,00 Kčnájem, telekomunikace, tisky, grafika, ostatní

84 070,00 KčCelkem výdaje Tour de Labe handicap 2010

425 570,00 Kč

PŘÍJMY - GRANTY nebo DOTACE

kraje180 000,00

města56 000,00

sponzoři86 960,00PŘÍJMY města, kraje, sponzoři CELKEM322 960,00vlastní vklady Tour de Labe handicap102 610,00

Další aktivitou byly akce na Greenway Mrlina, probíhající v roce 2010 především v režii o.s. POROS Nymburk, které na propagaci projektu Greenway Mrlina obdrželo podporu
od Nadace Partnerství z grantového programu Greenways.

Hlavním organizátorem akcí GW Mrlina byl ing. arch. Jan Ritter.

Náklady pro Labskou stezku o.s. v roce 2010 tvořily pouze občerstvení a půjčení lodí.Greenway Mrlina,

občerstvení, půjčení lodí od oddílu skautů Modrá flotila

3 298,00 KčNáklady na přípravu akce Tour de Labe II - Rotary Elbetour 2010 a webovou prezentaci:Ostatní výdajeTour de Labe II - Rotary Elbetour 2010

8 500 Kč

web www.labskastezka.cz

34 387,00 KčOstatní příjmyAtlas Labské stezky, Královéhradecký kraj verze: česká, německá, anglická

291 000 KčIng. arch. Jan Ritter

předseda Labské stezky o.s.

ekonomika Jan PolákKontakty
LABSKÁ STEZKA, z.s.

objekt PIN
Za Žoskou 2506, 288 02 Nymburk
tel: +420 325 533 803
e-mail: info@labskastezka.cz
GPS: 50° 12' 1,4'' N, 15° 2' 31,5'' E
Naši partneři

Další naše
partnery naleznete
v sekci Partneři