Labská stezka propaguje
Podpořili nás
Hledáme spolupracovníky

LABSKÁ STEZKA o.s. HLEDÁ

regionální externí zástupce pro obchodní činnost v koridoru řeky Labe a Mrliny.

INFORMACE NA
TEL: 325 533 803, 777 55 66 90
nebo email: info@labskastezka.cz

Naše fotky na RajčetiKalendář akcí
Pro partnery: přidat akci

výroční zpráva 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Výroční zpráva zapsaného spolku Labská stezka z.s. za rok 2016

Stručně úvodem - Přehled aktivit Labské stezky o.s. v roce 2016

Akce spolku Labská stezka z.s. roku 2016 jsou přehledně uvedeny na www.labskastezka.cz v kalendáři akcí 2016. Mezi hlavní aktivity spolku v roce 2016 patřily propagace Labské cyklotrasy bez bariér, stezky Greenway Mrlina, pořádání cyklojízd Tour de Labe a uspořádání konference „Labská cyklotrasa od pramene k moři napříč Evropou bez bariér“. Děkujeme všem, kteří podpořili naše projekty, konferenci i veškerou činnost spolku Labská stezka z.s.

Podrobněji o akcích Labské stezky z.s.
Propagace, veletrhy, výstavy.
V první části roku 2016 jsme úspěšně prezentovali Labskou cyklotrasu, města a kraje na Labi na různých akcích, veletrzích a zejména na prestižním veletrhu Holiday World Praha.
Předmětem činnosti spolku je rovněž marketing a průběžné, objektivní informování odborné i laické veřejnosti o stavu Labské cyklotrasy, jejich dokončených úsecích, akcích a novinkách. Na veletrzích jsme odpovídali hlavně na dotazy cykloturistů a také kolegů z infocenter na stav Labské cyklotrasy, na možnosti ubytování, služeb a typy na lokální zajímavosti a atraktivity.
Propagace činnosti probíhá průběžně jak na webu, tak i formou skládacích map (Labská cyklotrasa, Jizera, Mrlina), atlasů a tištěných letáků a rovněž zodpovídáním telefonických a mailových dotazů na stav Labské cyklotrasy.

Cyklojízdy Tour de Labe
proběhly naúzemí Královéhradeckého, Pardubického a Středočeského kraje. Byli jsme partnery Postřižinského Cyklootevíráku a Cyklozavíráku, s cyklojízdou podél Labe. Z akcí na Labi a Mrlině byly natočeny filmy, které byly promítnuty na konferenci nebo jsou dostupné na www.youtube.cz.

Konference, semináře, workshopy
Spolupořádali jsme seriál seminářů Města s dobrou adresou aneb Udržitelná městská mobilita.
Aktivně jsme se zapojili do workshopů o jednotné metodice hodnocení přístupnosti objektů pro hendikepované. Iniciovali jsme diskuzi a jednání o sjednocení barevnosti značení komunikací (semaforová barevnost) a turistických tras pro vozíčkáře v extravilanách. Obdobné označenování kategorií a stupńů přístupnopti komunikací (chodníky, obrubníky, přechody) je postupně aplikováno v intravilánech měst a obcí.
Jsme členy pracovní skupiny výše zmíněných aktivit, podporovaných MMR. Úzce spolupracujeme s KČT, Pražskou organizací vozíčkářů, NRZP, příslušnými destinacemi a infocentry.
Jednou z nejvýznamnějších akcí byla dvoudenní konference na zámku v Brandýse nad Labem: „Labská cyklotrasa od pramene k moři napříč Evropou bez bariér", na kterou nám poskytla záštitu ministryně MMR, hejtmani některých polabských krajů a starosta města Brandýsa nad Labem.

Greenway Mrlina

Uspořádali jsme Odemykání a Zamykání Mrliny na podporu Dne Země a Dne vody spojené s úklidem břehů a čistěním koryta. Každoročními brigádami zlepšujeme zprůjezdnění řeky. Ve spolupráci s obcemi udržujeme průchodnou trasu po hrázích Mrliny mezi Nymburkem a Křincem. Jednáme s majiteli pozemků a Povodím Labe. Při akcích na propagaci stezky Greenway Mrlina spolupracujeme s MAS: "Podlipansko", "Svatojiřský les", "Otevřené zahrady Jičínska" a "Český ráj a Střední Pojizeří".

Ve spolupráci s Obcí Příchvoj - Markvartice a místními dobrovolníky pořádáme v polovině září Slavnosti Mrliny u jejího pramene, při nichž se navíc obnovuje tradice místního posvícení a Stínání kohouta. Projekt Greenway Mrlina je zařazen od roku 2009 do Cyklogenerelu Středočeského kraje. Projekt podporuje Středočeský i Královéhradecký kraj.

Webové portály

Průběžně aktualizujeme webové portály:
www.labskastezka.cz, wwwtourdelabe.cz a www.gwmrlina.cz.
Soustavně monitorujeme a aktualizujeme stav služeb a v „Mapách" na webu a v sekci "Ubytování a další informace", od roku 2012 poskytujeme informace o službách a turistických atraktivitách v koridoru řeky Labe.

Ekonomika

Hospodaření Labské stezky z.s. v roce 2016 vykazuje účetní zisk 57.614,- Kč, Byla tím kompenzována ztráta z předchozích let. Činnost Labské stezky z.s. významně podpořili MMR, některé kraje, města a obce. Spolek mohl rozvinout svoje aktivity, přijmout na ně příslušné změstnance a čerpat služby dodavatelských firem.
Spoluúčast na příjmech jsme dosáhli vlastní hospodářskou činností, tedy výběrem účastnickýh poplatků na akcích, prodejem atlasů a propagačnch předmětů, poskytováním služeb a reklamy. Takto získanými prostředky spolek pokrýval veřejně prospěšnou činnost na Labi a Mrlině v souladu s podmínkami přidělených dotací.

Ing. arch. Jan Ritter Jan Polák
předseda Labské stezky z.s. účetnictví, ekonomika

Příjmy 2016

Výdaje 2016


Kontakty
LABSKÁ STEZKA, z.s.

objekt PIN
Za Žoskou 2506, 288 02 Nymburk
tel: +420 325 533 803
e-mail: info@labskastezka.cz
GPS: 50° 12' 1,4'' N, 15° 2' 31,5'' E
Naši partneři

Další naše
partnery naleznete
v sekci Partneři