______________________________________________________

Kliknutm do mapy na poadovan kraj, ppadn kliknutm na sekci "Ubytovn, stravovn, atraktivity, sluby...." v Menu se zobraz mapov vez a v nm jednotliv objekty. Do map vkldme ubytovacastravovac zazen, cykloservisy, turistick zajmavosti ap. Chceme tm cykloturistm usnadnit orientaci a doporuit zazen, kter mme zsti oven. Zrove prosme o zptnou vazbu.Podlte se s nmi o zkuenosti se slubami, nejlpe e-mailem na: info@labskastezka.cz. Dkujeme.
________________________________________________________________________________________________
VIDEOSPOT
AUDIOSPOT
PF 2020


Atlas Labsk cyklotrasy v R

Kontakt kancel LS: 325 533 803, info@labskastezka.cz
Atlas je vydvn v na reii bez dotac a grant. Pro poteby mst, kraj, region i instituc a podnikatel pipravme operativn speciln vydn s individuln oblkou nebo doplnnmi vodnmi stranami o vs.

Aktuln prodejn msta:
Infocentrum Nymburk
MAPY KIWI Praha Jungmanova 31/23
Knihkupectv Komenskho Nymburk
Prodejny KANZELSBERGER v cel R
Prodejna map a pvodc, Senovn nm. 6, Praha Infocentra ve mstech na Labi


Atlas meme rovn poslat potou: cena 150 K + dobrka
V ppad Vaeho zjmu nm napite na: info@labskastezka.cz


Atlas 2015
Nae motto zn:

"Labsk cyklotrasa - od pramene k moi - nap Evropou - bez barir"


Krtk film s pedstavenm projektu "Labsk cyklotrasa bez barir" najdete ZDE v prvnm videu.

O ns

Propojujeme kraje, msta, obce, podnikatele a instituce podl eky Labe. Clem je Labsk cyklotrasa bez barir se zmrem koordinace, jednotn propagace a informovn vech uivatel o stavu a prbhu stezek podle Labe. Dohody o partnerstv a spoluprci s obanskm srduenm Labsk stezka podepsala vtina kraj a mst na ece Labi a vznamn celosttn instituce. Vydvme atlasy Labsk cyklotras od pramene Labe do Henska s informacemi pro cyklisty, vozke a in-line bruslae a mapy cyklotras podl ek. Jako prvn jsme pozvali zstupce kraj a mst s vozki a handbikery ke spolenm jzdm Tour de Labe s clem poznn stavu cest. Pi jzdch Tour de Labe apod. mapujeme bariry - obrubnky, stupn, schodit, strm nebo bltiv seky, frekventovan silnice a psobme na jejich odstraovn. Monosti handicapovanch pro stravovn a ubytovn bez barir jsou doposud omezen a existuj spe v drach hotelech a penzionech. Soust projektu je vzva pro podnikatele a instituce k podpoe a rozen monost ubytovn a stravovn bez barir za dostupnou cenu. Organizujeme konference pro investory, projektanty, kraje, msta, instituce a podnikatele. Dodvme a zajiujeme vrobu Infopanel a letos jsme instalovali prvn bezbarierov odpoivadlo pro vozke v Kempu Bukov. V sekci Novinky informujeme cyklisty, podnikatele a instituce o vem dleitm co se dje na Labsk cyklotrase.

Sjzdnost Labsk cyklotrasy:
Pro horsk i trekkingov kola je sjzdn cel sek znaen cyklotrasy . 2 z Vrchlab na hranice se SRN (349 km). Cyklostezka se zpevnnm povrchem, veden mimo silnice je na piblin 40 % trasy (140km). Zbytek je veden po silnicch (139 km) nebo po cestach s prodnm povrchem (70 km. Prvn skica zmru stezky je z r. 1977, prvn projekt Polabsk cesty zdrav je z roku 1983. Vce najdete v sekci Stav a historie Labsk trasy .

Nam clem je Evropsk magistrla bez barir s monostmi ubytovn a slueb bez barir v intervalu do 15 km a jednotn propagace a zpracovn tzv. "bezbarirovch map" v mstech a obcch na Labi.


"LABSK CYKLOTRASA - NAP EVROPOU - OD PRAMENE K MOI - BEZ BARIR"

konference probhla 18. a 19. jna 2016 na zmku Brands nad Labem

  • Program byl zamen na zhodnocen celkovho stavu Labsk cyklotrasy: novinky, plny a vize, dotace, bezpen parkovn kol, drba povrch a zelen, zkuenosti z provoz, dobr pklady z praxe, bezbarirovost, zkuenosti podnikatel. Prezentace, zvukov zznamy a info o konferencch do r. 2016: viz sekce Konference
Pro rok 2017 pipravujeme tma: koupn v Labi a jeho ptocch, pravy beh, pstupy do vody, istota vody, hostorick ple, souasn koupac msta, volnoasov aktivity, vodn turistika, bezbarirov pstupy do vody, odpovadla a mola i pro vozke, bezbarirov msta pro rybolov.
Opite prosm kd:   code
Vae jmno:
Titulek:
Text pspvku:

Alena dne: 19.09.2018 (19:06)
cyklotrasa Nunice Lounky
Njezd na cyklostezku z Nunic do Lounek je dky eleznm pracm hodn nebezpen. J sama, i kdy jsem jela opatrn a bylo sucho,jsem se dnes pkn vymetla a deset minutza mnou dal pn. Vm, e u se tam stalo dost nehod, tak si myslm, e by bylo dobr tyto prace z minulosti odstranit.
RITTER dne: 06.09.2018 (18:00)
KOLN
Z KOLNA LZE JET PES HRADITKO, VELTRUBY, VELK OSEK PO ASFALTIOVCH CYYKLOSTEZKCH A DO PODBRAD A NYMBURKA. PRO PZNVCE TERNU DOPORUUJEME TRASU PODLE LABE (CT 2) PES VELTRUBSK A LIBICK LUH, ASFALT KON NA KONCI KATASTRU NYMBURKA A DLE DO SMR BRANDS JDE VESMS O POLN A LESN CESTY
A Z TOUEN DO BRANDS A KOSTELCE JSOU ASFALTOV CYKLOSTEZKY.
JAN RITTER
Bartes Vlastimil dne: 14.08.2018 (08:24)
Dobr den, prosm mete mi sdlit jak druhy povrchu jsou z Kolna do Brandsa n/L, a jak je sjzdn trasa po TM Z Oseku do Podbrad. Moc dkuji Bartes

{{ | | | | | | | | dne: 07.08.2018 (07:01)
{{ | | | | | | | | dne: 01.08.2018 (07:12)
{{ | | | | | | | | dne: 23.07.2018 (20:25)
https://coindump.biz/?ref=0110ce0e15d11860f5c787dd7668239a dne: 03.06.2018 (03:21)
https://coindump.biz/?ref=0110ce0e15d11860f5c787dd7668239a
CoinDump - a new cryptocurrency based on a dump of cryptocurrencies. The rate of CD is growing every day. 50 CD and 0.00005 BTC for REGISTRATION https://coindump.biz/?ref=0110ce0e15d11860f5c787dd7668239a
Tenhle Petr dne: 02.06.2018 (14:49)
Mapa
Kde lzde najt pesn trasa teba v mobiln aplikaci mapy.cz?
Karel Marou Labsk stezka dne: 29.11.2017 (13:09)
peplnn cyklotras
Dobr den, dkujeme za V pspvek, ozvu se Vm e-mailem
Jana Zemanov dne: 28.11.2017 (10:03)
Dodatek k een
V ppad zjmu pikldm kontakt - janka.ze@seznam.cz
strnka diskuze: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kontakty
LABSK STEZKA, z.s.

objekt PIN
Za oskou 2506, 288 02 Nymburk
tel: +420 325 533 803
e-mail: info@labskastezka.cz
GPS: 50 12' 1,4'' N, 15 2' 31,5'' E
Nai partnei

Dal nae
partnery naleznete
v sekci Partnei