______________________________________________________

Kliknutm do mapy na poadovan kraj, ppadn kliknutm na sekci "Ubytovn, stravovn, atraktivity, sluby...." v Menu se zobraz mapov vez a v nm jednotliv objekty. Do map vkldme ubytovacastravovac zazen, cykloservisy, turistick zajmavosti ap. Chceme tm cykloturistm usnadnit orientaci a doporuit zazen, kter mme zsti oven. Zrove prosme o zptnou vazbu.Podlte se s nmi o zkuenosti se slubami, nejlpe e-mailem na: info@labskastezka.cz. Dkujeme.
________________________________________________________________________________________________
VIDEOSPOT
AUDIOSPOT
PF 2019


Atlas Labsk cyklotrasy v R

Kontakt kancel LS: 325 533 803, info@labskastezka.cz
Atlas je vydvn v na reii bez dotac a grant. Pro poteby mst, kraj, region i instituc a podnikatel pipravme operativn speciln vydn s individuln oblkou nebo doplnnmi vodnmi stranami o vs.

Aktuln prodejn msta:
Infocentrum Nymburk
MAPY KIWI Praha Jungmanova 31/23
Knihkupectv Komenskho Nymburk
Prodejny KANZELSBERGER v cel R
Prodejna map a pvodc, Senovn nm. 6, Praha Infocentra ve mstech na Labi


Atlas meme rovn poslat potou: cena 150 K + dobrka
V ppad Vaeho zjmu nm napite na: info@labskastezka.cz


Atlas 2015
Nae motto zn:

"Labsk cyklotrasa - od pramene k moi - nap Evropou - bez barir"


Krtk film s pedstavenm projektu "Labsk cyklotrasa bez barir" najdete ZDE v prvnm videu.

O ns

Propojujeme kraje, msta, obce, podnikatele a instituce podl eky Labe. Clem je Labsk cyklotrasa bez barir se zmrem koordinace, jednotn propagace a informovn vech uivatel o stavu a prbhu stezek podle Labe. Dohody o partnerstv a spoluprci s obanskm srduenm Labsk stezka podepsala vtina kraj a mst na ece Labi a vznamn celosttn instituce. Vydvme atlasy Labsk cyklotras od pramene Labe do Henska s informacemi pro cyklisty, vozke a in-line bruslae a mapy cyklotras podl ek. Jako prvn jsme pozvali zstupce kraj a mst s vozki a handbikery ke spolenm jzdm Tour de Labe s clem poznn stavu cest. Pi jzdch Tour de Labe apod. mapujeme bariry - obrubnky, stupn, schodit, strm nebo bltiv seky, frekventovan silnice a psobme na jejich odstraovn. Monosti handicapovanch pro stravovn a ubytovn bez barir jsou doposud omezen a existuj spe v drach hotelech a penzionech. Soust projektu je vzva pro podnikatele a instituce k podpoe a rozen monost ubytovn a stravovn bez barir za dostupnou cenu. Organizujeme konference pro investory, projektanty, kraje, msta, instituce a podnikatele. Dodvme a zajiujeme vrobu Infopanel a letos jsme instalovali prvn bezbarierov odpoivadlo pro vozke v Kempu Bukov. V sekci Novinky informujeme cyklisty, podnikatele a instituce o vem dleitm co se dje na Labsk cyklotrase.

Sjzdnost Labsk cyklotrasy:
Pro horsk i trekkingov kola je sjzdn cel sek znaen cyklotrasy . 2 z Vrchlab na hranice se SRN (349 km). Cyklostezka se zpevnnm povrchem, veden mimo silnice je na piblin 40 % trasy (140km). Zbytek je veden po silnicch (139 km) nebo po cestach s prodnm povrchem (70 km. Prvn skica zmru stezky je z r. 1977, prvn projekt Polabsk cesty zdrav je z roku 1983. Vce najdete v sekci Stav a historie Labsk trasy .

Nam clem je Evropsk magistrla bez barir s monostmi ubytovn a slueb bez barir v intervalu do 15 km a jednotn propagace a zpracovn tzv. "bezbarirovch map" v mstech a obcch na Labi.


"LABSK CYKLOTRASA - NAP EVROPOU - OD PRAMENE K MOI - BEZ BARIR"

konference probhla 18. a 19. jna 2016 na zmku Brands nad Labem

  • Program byl zamen na zhodnocen celkovho stavu Labsk cyklotrasy: novinky, plny a vize, dotace, bezpen parkovn kol, drba povrch a zelen, zkuenosti z provoz, dobr pklady z praxe, bezbarirovost, zkuenosti podnikatel. Prezentace, zvukov zznamy a info o konferencch do r. 2016: viz sekce Konference
Pro rok 2017 pipravujeme tma: koupn v Labi a jeho ptocch, pravy beh, pstupy do vody, istota vody, hostorick ple, souasn koupac msta, volnoasov aktivity, vodn turistika, bezbarirov pstupy do vody, odpovadla a mola i pro vozke, bezbarirov msta pro rybolov.
Opite prosm kd:   code
Vae jmno:
Titulek:
Text pspvku:

Bartes Vlastimil dne: 14.08.2018 (08:24)
Dobr den, prosm mete mi sdlit jak druhy povrchu jsou z Kolna do Brandsa n/L, a jak je sjzdn trasa po TM Z Oseku do Podbrad. Moc dkuji Bartes

{{ | | | | | | | | dne: 07.08.2018 (07:01)
{{ | | | | | | | | dne: 01.08.2018 (07:12)
{{ | | | | | | | | dne: 23.07.2018 (20:25)
https://coindump.biz/?ref=0110ce0e15d11860f5c787dd7668239a dne: 03.06.2018 (03:21)
https://coindump.biz/?ref=0110ce0e15d11860f5c787dd7668239a
CoinDump - a new cryptocurrency based on a dump of cryptocurrencies. The rate of CD is growing every day. 50 CD and 0.00005 BTC for REGISTRATION https://coindump.biz/?ref=0110ce0e15d11860f5c787dd7668239a
Tenhle Petr dne: 02.06.2018 (14:49)
Mapa
Kde lzde najt pesn trasa teba v mobiln aplikaci mapy.cz?
Karel Marou Labsk stezka dne: 29.11.2017 (13:09)
peplnn cyklotras
Dobr den, dkujeme za V pspvek, ozvu se Vm e-mailem
Jana Zemanov dne: 28.11.2017 (10:03)
Dodatek k een
V ppad zjmu pikldm kontakt - janka.ze@seznam.cz
Jana Zemanov dne: 28.11.2017 (10:01)
een
Dobr den, souhlasm s panem Lumrem Nyklem, stejn nevar se mi stv na tto cyklotrase naprosto bn. Neustle peplnn cyklostezky (cyklotrasy). Upozoruji, e jsem jela na trase i ve veernch hodinch a bylo to vesms stejn. Kdy nco eknete (e by se mohli trochu sthnout), tak jet maj problm s Vmi, e chcete projet. Tmto problmem a dalmi nedostatky se zabvm ve sv bakalsk prci. (Pro sprvce Labsk stezky bude t k dispozici k nahldnut, sta mne jen kontaktovat.) Ve sv prci se zabvm prv tmito peplnnmi seky. Rda bych si njakm zpsobem "zadila" ir a asfalt a pedevm asfaltov povrch nov. Uvidme, jak se k tomu postav Nymburk. Rda bych, aby se jzda na kole na tomto seku a podl vody stala mnohem pjemnj, ne je doposud (pipomn mi to sp slalom, ne pjemnou jzdu).
Ale dne: 04.11.2017 (19:05)
Lochenice
http://aleluda.rajce.idnes.cz/Cyklostezka_Lochenice_10_11_2017
strnka diskuze: 1 2 3 4 5
Kontakty
LABSK STEZKA, z.s.

objekt PIN
Za oskou 2506, 288 02 Nymburk
tel: +420 325 533 803
e-mail: info@labskastezka.cz
GPS: 50 12' 1,4'' N, 15 2' 31,5'' E
Nai partnei

Dal nae
partnery naleznete
v sekci Partnei