Labská stezka propaguje
Podpořili nás
Hledáme spolupracovníky

LABSKÁ STEZKA o.s. HLEDÁ

regionální externí zástupce pro obchodní činnost v koridoru řeky Labe a Mrliny.

INFORMACE NA
TEL: 325 533 803, 777 55 66 90
nebo email: info@labskastezka.cz

Naše fotky na RajčetiKalendář akcí
Pro partnery: přidat akci

zpráva Hradec Králové 11.5.1999

V úterý 11.5.1999 proběhlo ve velkém sále Adalbertina v Hradci Králové ustavující koordinační setkání a seminář na téma Polabská cyklotrasa od pramenů Labe po toku ke státní hranici s Německem. Pozvaní byli zejména zástupci měst a okresů na trase od Vrchlabí až po Hřensko.

Ze našeho Střeočeského regionu se akce zúčastnili zástupci z Čelákovic, Lysé nad Labem (starosta Hynek Fajmon), Nymburka (íng. arch. Janoušek za OkÚ, Pavel Novák za MÚ a ing. arch. Jan Ritter autor prvního projektu Labská cyklotrasa a značení v úseku Kolín.Čelákovice. Město Poděbrady reprezentoval zástupce starosty Mgr. Jaromír Novák. V úvodu pozdravil shromáždění primátor Hradce Králové a zástupci organizací, které se zabývají trasováním dálkových cyklotras celostátního a evropského významu.
Ve druhém bloku bylo dáno slovo zástupcům jednotlivých měst a obcí od Hřenska po Hradec Králové, kteří přítomné seznámili se stavem Polabské cesty ve své oblasti. Problematiku Polabské cesty Mělník – Brandýs nastínil pan Král z Mělnické radnice.
Úsek v okolí Poděbrad a Nymburka byl pořadateli představen jako vzorový. Ing. arch. Jan Ritter ve spolupráci se zástupci OkÚ, a MÚ z Nymburka, Lysé a Poděbrad pomohl uspořádat názornou výstavu z vlastních fotografií a mapových podkladů z již fungujícího úseku i dalších etap, které se připravují. Zmínil se mj. i o tom, že tam, kde jsou vhodné přírodní podmínky, by Polabská cyklotrasa měla pokud možno sledovat tok řeky Labe. Samozřejmostí přitom budou odbočky do jednotlivých měst a obcí. V plánu jsou i cyklookruhy jednotlivými městy nebo odbočné, výletní  trasy, které budou k hlavnímu tahu podél řeky vítaným obohacením.

Zajímavé bylo vystoupení zástupce z Pardubic, kde již byla vydána samostatná městská mapa cyklistických stezek a tras. Okresní koordinátor pro značení cyklistických tras v okrese Hradec Králové sdělil, že v jejich okrese bylo k dnešnímu dni vyznačeno již 318 km cyklotras.

Řada okresů na Moravě má dnes již vyznačeno 100 – 200 km cyklistických stezek a dálkových tras, místního, celostatního i středoevropského významu. Ve srovnání s nimi polabský region ( po zprůjezdnění úseku Nymburk – Poděbrady v roce 1991 ) poněkud „usnul na vavřínech“.

Po krátké polední přestávce proběhlo pracovně koordinační jednání, ve kterém většina účastníků přislíbila podporu Polabské cyklotrasy. Dále byl stanoven termín písemného potvrzení této podpory 12. června 1999.

Poté byly na řadě metodické pokyny pro výběr trasy, značení, propagaci a jejich zřizování. Na závěr byly naznačeny možnosti financování nejen z rozpočtů obcí a okresů, ale i z nadregionálních zdrojů. Jedním z nich je např. možnost dotace z fondu programu obnovy venkova, programu Phare i ze zdrojů celoevropských.

Nakonec účastníci setkání přislíbili podporu této všeobecně prospěšné myšlence Polabské cyklotrasy a také slíbili průběžný aktivní průběžnou spolupráci  i účast na dalším koordinačním jednání.

Zapsal : Jan Ritter, Nymburk

Kontakty
LABSKÁ STEZKA, z.s.

objekt PIN
Za Žoskou 2506, 288 02 Nymburk
tel: +420 325 533 803
e-mail: info@labskastezka.cz
GPS: 50° 12' 1,4'' N, 15° 2' 31,5'' E
Naši partneři

Další naše
partnery naleznete
v sekci Partneři