Labská stezka propaguje
Podpořili nás
Hledáme spolupracovníky

LABSKÁ STEZKA o.s. HLEDÁ

regionální externí zástupce pro obchodní činnost v koridoru řeky Labe a Mrliny.

INFORMACE NA
TEL: 325 533 803, 777 55 66 90
nebo email: info@labskastezka.cz

Naše fotky na RajčetiKalendář akcí
Pro partnery: přidat akci

Zpráva MÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav o stavbě cyklostezky Brandýs n/L-Kostelec n/L pro Labskou stezku o.s.

Paní Fojtíková jako samostatný odborný referent OÚRPP MěÚ Brandýs n. L. – St. Boleslav   měla na starosti koordinaci projektu Polabská cyklostezka - Brandýs nad Labem a okolí ve vztahu k ROPu Střední Čechy, poskytla Labské stezce následující informace
__________________________________________________________________________

V rámci projektu byla vybudována cyklostezka s asfaltovým povrchem o celkové délce 11,040 km s osmi odpočívadly a herními prvky. Cyklostezka prochází přes katastry obcí Městys Lázně Toušeň, Městys Zápy, Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, obec Záryby a Město Kostelec nad Labem. Projektem dotčené obce se podílely na realizaci cyklostezky na základě Smlouvy o spolupráci a partnerství.

Hlavním iniciátorem a garantem projektu bylo Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Vlastní realizace projektu probíhala od 15.9.2009 do 31.12.2010, tj. 14,5 měsíců.

Rozhodující podmínkou pro uskutečnění tohoto projektu bylo poskytnutí dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy.

Celkové výdaje dosáhly hodnoty 56,965.148,- Kč, z toho „způsobilé výdaje“ činily 54,428.824,- Kč.
Na této částce se podílely 7,5 % zúčastněné obce dle dohodnutého procentuálního členění, 92,5% činila dotace Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, z toho bylo:

7,5 % ze státního rozpočtu
85 % z fondů Evropské unie

Ráda bych doplnila, že nám byla v roce 2007 poskytnuta Středočeským krajem dotace ve výši 810.000,- Kč na vypracování PD. Celkové náklady na PD přitom činily 1,4 mil. Kč.

Realizaci projektu neprovázely žádné závažné problémy. Zmínila bych se jen o podmínce uvedené ve Smlouvě o poskytnutí dotace ohledně pojištění. Pojišťovny na českém trhu nebyly schopny pojistit liniovou stavbu v záplavovém území do plné hodnoty investice.

Zkušenosti s provozováním cyklostezky během druhé sezóny odpovídají očekávání, došlo k poškození jednoho herního prvku a k polámání šesti nově vysazených stromů.

K čemu však navíc dochází je soustavné poškozování kovových zábran, které mají sloužit k zamezení vjezdu aut na cyklostezku.

Děkuji za pozornost

Kontakty
LABSKÁ STEZKA, z.s.

objekt PIN
Za Žoskou 2506, 288 02 Nymburk
tel: +420 325 533 803
e-mail: info@labskastezka.cz
GPS: 50° 12' 1,4'' N, 15° 2' 31,5'' E
Naši partneři

Další naše
partnery naleznete
v sekci Partneři